RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Her finner du mer informasjon om vaksinering, samt råd og informasjon om korona.


Koronatelefon: 

951 03 999 - Åpen mellom klokken 09.00-14.00 på hverdager.

For spørsmål om koronatesting kontakt legekontoret på tlf 74 33 33 20

Ved spørsmål om karanteneregler følg denne linken: Karantene og isolering (FHI)

Valg

Utlegging av manntall - hvem har stemmerett?

Står du i manntallet?  

Mantallet legges ut cirka 10. juli ved serviceavdelingen i Namsskogan kommunehus og her kan du undersøke om du står i manntallet. 

Listene blir liggende ute til og med valgdagen 13. september.

For å kunne stemme ved stortingsvalget 2021 må du ha stemmerett og være innført i manntallet. 

Du har stemmerettved stortingsvalget 2021 dersom oppfyller disse fire kriteriene:

  • Er norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
  • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Har du flyttet?

Har du flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flytter fra. 

Hva om jeg bor i utlandet ?

Hvis du er bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisterert i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i den kommunen du vært registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet i den kommunen du sist var folkeregistrert.

Søknaden skal sendes til valgstyret i kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 12. september kl. 15.00 for å kunne bli innvilget. 


Står du ikke i manntallistene eller er det andre feil i listene?

Da kan du sende en skriftelig og begrunnet klage til valgstyret. 

Adressen er:

Namsskogan kommune v/ Valgstyret

R.C. Hansens vei 2

7890 Namsskogan

postmottak@namsskogan.kommune.no

Til toppen