RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Her finner du mer informasjon om vaksinering, samt råd og informasjon om korona.


Koronatelefon: 

951 03 999 - Åpen mellom klokken 09.00-14.00 på hverdager.

For spørsmål om koronatesting kontakt legekontoret på tlf 74 33 33 20

Ved spørsmål om karanteneregler følg denne linken: Karantene og isolering (FHI)

Valg

Stemme i utlandet eller på Svalbard

Velgere som ikke har mulighet til å avgi sin stemme i Fastlands-Norge i stemmeperioden kan forhåndsstemme i utlandet, på Svalbard eller på Jan Mayen.

Velgere som er bosatt i utlandet, eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmesteren på Svalbard og av Valgdirektoratet. Velgere som ønsker å stemme fra utlandet må sikre at de har stemmerett og er innskrevet i manntallet.

Forhåndsstemming fra og med 1. juli

Forhåndsstemmeperioden utenriks er fra og med 1. juli til og med den nest siste fredagen før valget. På Svalbard er forhåndsstemmeperioden fra og med 1. juli, men det er Sysselmesteren som avgjør hva som er siste frist for å forhåndsstemme.

Velgere er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen for å telle med i oppgjøret. Det er derfor viktig å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste velgeren trenger å ta med er legitimasjon.

Hvor er det mulig å forhåndsstemme?

Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Sysselmesteren på Svalbard og av Valgdirektoratet.

En rekke generalkonsulater og konsulater er honorære representanter for Norge uten norskspråklig personell. Kontortiden varierer og kan være begrenset til få timer og dager i uken. Velgere som ønsker å stemme der, oppfordres derfor til å kontakte konsulatene på forhånd for å avtale tid for forhåndsstemming.

Velgere i utlandet, som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.

Til toppen