RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Her finner du mer informasjon om vaksinering, samt råd og informasjon om korona.


Koronatelefon: 

951 03 999 - Åpen mellom klokken 09.00-14.00 på hverdager.

For spørsmål om koronatesting kontakt legekontoret på tlf 74 33 33 20

Ved spørsmål om karanteneregler følg denne linken: Karantene og isolering (FHI)

Reglement, vedtekter, gebyr

Reglement, vedtekter, avgifter og gebyr

Her finner du kommunens reglement og vedteker. 

Politisk reglement

Styrer, råd og utvalg
Tittel Publisert Type
Reglement for kommunestyret

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for kommunestyret.pdf
Reglement for formannskapet

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for formannskapet.pdf
Reglement for administrasjonsutvalget

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for administrasjonsutvalget.pdf
Reglement for valgstyret

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for valgstyret.pdf
Reglement for eldrerådet

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for eldrerådet.pdf
Reglement for ungdomsråd

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for ungdomsråd.pdf
Reglement for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.pdf
Reglement for klagenemnda

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for klagenemda.pdf
Reglement for valgnemnda

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for valgnemda.pdf
NAMSSKOGAN KOMMUNE Reglement kontrollutvalget 2021

19.08.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned NAMSSKOGAN KOMMUNE Reglement kontrollutvalget 2021.PDF

 

Delegeringsreglement

Se kommunens delegeringreglement.


Reglement - administrasjon og organisasjon 

Reglement organisasjon og administrasjon
Tittel Publisert Type
Gebyr og betalingssatser

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr og betalingssatser Namsskogan kommune.pdf
Økonomireglement

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Økonomireglement.pdf
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Namsskogan

14.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Etiske retningslinjer.pdf


Reglement - skole og barnehage 

Blir lagt ut snart

 

Forskrifter

Tittel

Publisert

Link

Langtidsopphold sykehjem

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

2020

Forskrift

Slamforskrift

Kommunal slamforskrift, Namsskogan kommune.

2020

Forskrift

Renovasjonsforskrift

Renovasjonsforskrift, Namsskogan kommune.

2020

Forskrift

Mædi-sone

Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone)

2019

Forskrift

Jakt og fangst på bever

Forskrift om åpning for jakt og fangst på bever, Namsskogan kommune.

2018

Forskrift

Kommunal kloakk

Forskrift om kommunal kloakk, Namsskogan kommune.

2017 Forskrift

Kommunalt løypenett for snøscooter

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Namsskogan kommune.

2016 Forskrift

Adressetildeling og adresseforvaltning

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Namsskogan kommune.

2012

Forskrift

Vern av Ausvasstormyra naturreservat

Forskrift om vern av Ausvasstormyra naturreservat, Namsskogan kommune

2011 Forskrift

Fredning av Mellingsdalen naturreservat

Forskrift om fredning av Mellingsdalen naturreservat, Grane og Namsskogan kommuner.

2011 Forskrift

Spredning av husdyrgjødsel på eng

Forskrift for spredning av husdyrgjødsel på eng, Namsskogan kommune.

2011 Forskrift

Vern av Børgefjell Nasjonalpark

Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner.

2003 Forskrift

Jakt- og fastsetting av minsteareal for hjort

Forskrift om åpning av jakt og fastsetting av minsteareal for hjort, Namsskogan kommune.

2002 Forskrift

Politivedtekt

Forskrift om politivedtekt, Namsskogan kommune.

2000 Forskrift

Vern av Storbjørhusdal naturreservat

Forskrift om vern av Storbjørhusdal naturreservat, Namsskogan kommune.

1992 Forskrift

Godkjenning av våpen og flagg, Namsskogan kommune

Godkjenning av våpen og flagg, Namsskogan kommune.

1984 Forskrift
Til toppen