Saker til høring

Forslag til nye betalingssatser fra 1.1.2022 – høring – frist 19. oktober 2021

Namsskogan kommunestyre vedtok i sak 76/20 at gebyr og betalingssatser for senere år skal legges ut på høring.

Kommunens gebyr og betalingssatser fra 1.1.2021 er gjennomgått og justert i dokumentet Gebyr og betalingssatser for Namsskogan kommune, gjeldene fra 1. januar 2022.

Forslag til: Gebyr og betalingssatser for Namsskogan kommune (PDF, 648 kB)


Frist for innspill til foreslåtte gebyr og betalingssatser settes til 19. oktober 2021. Innspill sendes postmottak@namsskogan.kommune.no og merkes sak 2021/4637.

Til toppen