Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Varsel om oppstart - Detaljregulering Motorcrossbane - del av 50/1

Varsel om oppstart - Detaljregulering Motorcrossbane - del av 50/1

Innspill til planarbeidet sendes til Ing. Jorleif Lian AS på mail bjorn@lianas.no innen 27.mars 2023 eller som svar på varsling i Altinn.

Varslingsbrev for oppstart arbeid med detaljregulering Motorcrossbane – del av 50/1 Namsskogan kommune.

All nødvendig informasjon i vedlegg.
Varslingsbrev oppstart Detaljregulering Motorcrossbane del av 50-1 (PDF, 658 kB)
22102-Reguleringplankart(1)-A2-L (PDF, 447 kB)
Referat fra oppstartsmøte Namsskogan motorcrossbane PlanID 2023001 (PDF, 15 MB)

Til toppen