Varsel om høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for E6 Brekkvasselv–Fossheim i Namsskogan kommune.

Statens vegvesen legger ut forslag til reguleringsplan for E6 Brekkvasselv–Fossheim til høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven.

HØRING

Høringsfrist innen 09.11.2023