Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Offentlig ettersyn – liste over eiendomsskatt - Frist innen 11. April 2023

Offentlig ettersyn – liste over eiendomsskatt - Frist innen 11. April 2023

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023 og eiendomsskattelovens § 15, legger Namsskogan kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn i tre uker fra 28. februar 2023.

Lista legges ut på kommunens administrasjonsbygg og på kommunens hjemmeside.
Klage vedrørende fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Skatteliste offentlig ettersyn 2023 (PDF, 22 MB)

Se mer på www.namsskogan.kommune.no

Klagen må sendes skriftlig til: Namsskogan kommune, R C Hansensvei 2, 7890 Namsskogan eller postmottak@namsskogan.kommune.no innen 11. april 2023.

Til toppen