RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Her finner du mer informasjon om vaksinering, samt råd og informasjon om korona.

Har du symptomer og trenger hurtigtest for korona hentes dette fra ambulanseinngangen. (NB! Denne inngangen er til høyre for legekontorer. Skiltet) 
Vi presiseres at det er kun de med symptomer og de som har vært nærkontakter som skal hente ut hutigtester. 

Ring legekontoret for bestilling på tlf. 74 33 33 20 

Saker som er vedtatt eller er til høring

Offentlig ettersyn – detaljregulering Tronestunet

Namsskogan formannskap fattet i møte den 12.10.2021 følgende vedtak:

1.    I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar Namsskogan formannskap at forslag til detaljreguleringsplan for Tronestunet, planID 2021001, med tilhørende bestemmelser, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. 

2.    I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 varsles oppheving av de deler av reguleringsplan for Trones tettsted, planID 1994002, som berøres av planforslag for «Tronestunet», planID 2021001. 

Planforslaget legger opp til bygging av leiligheter i sentrum av Trones i Namsskogan kommune. Saksdokumenter er vedlagt dette brev og også tilgjengelig på Namsskogan kommunes hjemmesider.

Eventuelle merknader i saken sendes Namsskogan kommune, R.C. Hansens vei 2, 7890 Namsskogan, eller på epost til postmottak@namsskogan.kommune.no. Merk sendingen med «Høringsuttalelse Tronestunet».

Høringsfrist i saken settes til 14.01.2022.

For nærmere informasjon om planforslaget ta kontakt med saksbehandler Lars Arnesen på telefon 46 93 25 10 eller epost lars.arnesen@grong.kommune.no 
Saksbehandler avvikler for tiden gradert pappapermisjon og er tilgjengelig på jobb på mandager og onsdager. 
 

Til toppen