RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Her finner du mer informasjon om vaksinering, samt råd og informasjon om korona.

Har du symptomer og trenger hurtigtest for korona hentes dette fra ambulanseinngangen. (NB! Denne inngangen er til høyre for legekontorer. Skiltet) 
Vi presiseres at det er kun de med symptomer og de som har vært nærkontakter som skal hente ut hutigtester. 

Ring legekontoret for bestilling på tlf. 74 33 33 20 

Saker som er vedtatt eller er til høring

Melding om vedtatt reguleringsplan

Namsskogan kommunestyre har i møte den 12.10.2021 i sak 79/2021 vedtatt «Utvidelse av Namstad steinbrudd», planID 20017002, og opphevet gjeldende plan for Namstad steinbrudd.

I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker. Begrunnet klage sendes til postmottak@namsskogan.kommune.no

Saksprotokoll Detaljregulering utvidelse Namstad Fjellbrudd - Sluttbehandling (PDF, 3 MB)

Reguleringsbestemmelser.pdf (PDF, 81 kB)

Reguleringsplankart.pdf (PDF, 575 kB)

Til toppen