Saker som er vedtatt eller er til høring

Melding om vedtatt reguleringsplan

Namsskogan kommunestyre har i møte den 12.10.2021 i sak 79/2021 vedtatt «Utvidelse av Namstad steinbrudd», planID 20017002, og opphevet gjeldende plan for Namstad steinbrudd.

I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker. Begrunnet klage sendes til postmottak@namsskogan.kommune.no

Saksprotokoll Detaljregulering utvidelse Namstad Fjellbrudd - Sluttbehandling (PDF, 3 MB)

Reguleringsbestemmelser.pdf (PDF, 81 kB)

Reguleringsplankart.pdf (PDF, 575 kB)

Til toppen