Saker som er vedtatt eller er til høring

HØRING: Utredning - Nedlegging av Trones barnehage

Det er ønskelig at foreldreråd og samarbeidsutvalg i barnehagen kommer med en uttalelse. I tillegg ( jfr forvaltningsloven) er det også også ønskelig at også andre kan uttale seg.
Fristen er satt til 18.03.

HØRING: Utreding - Nedlegging av Trones barnehage (PDF, 444 kB)

Til toppen