Saker som er vedtatt eller er til høring

HØRING: Oppvekstreformen i Namsskogan kommune 2022-2025

PLAN FOR 2022-2025
Formannskapets vedtak i sak 6/22:
Plan for oppvekstreformen 2022-25 i Namsskogan kommune legges ut til offentlig høring i 4 uker.
Planen tas opp til endelig vedtak i kommunestyret den 5. april

Høringsutkast: Oppvekstreformen i Namsskogan kommune (PDF, 1022 kB)

Til toppen