Høring - Oppstart av planarbeid for E6 Tromselvbrua i Namsskogan kommune

Statens vegvesen har laget et forslag til reguleringsplan for det nevnte prosjektet og sender nå planen til formell høring i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet etter plan- og bygningsloven § 3-7.

Området ligger sør for Trones, der Stortromselva renner ut i Namsen. Strekningen som reguleres vil være ca. 1,1 kilometer lang.

Planmaterialet er tilgjengelig på: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e6namdalen/

Innspill må være mottatt i løpet av 8. juli 2022.

Vennligst merk henvendelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer "10240571-04".

Spørsmål vedrørende anlegget kan rettes til Statens vegvesen v/Janne Staulen Venes, på e-post; janne.venes@vegvesen.no
eller telefon; 92036766