Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

HØRING - Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og anlegg 2023-2026

HØRING - Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og anlegg 2023-2026

Høringsfrist 22. Mars.

Sendes inn til Namsskogan kommune, R.C.Hansens vei 2, 7890 Namsskogan eller på e-post: postmottak@namsskogan.kommune.no

Namsskogan kommune ved Formannskapet har vedtatt følgende i møte 07.02.2023:
1.Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og anlegg 2023-2026 legges ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven §5-2. 
2.Høringsfristen settes til 22.03.2023.

Høringsdokument (PDF, 3 MB)

Til toppen