HØRING: Forslag til nye betalingssatser fra 1.1.2024

Namsskogan kommunestyre vedtok i sak 76/20 at gebyr og betalingssatser for senere år skal legges ut på høring.

Kommunens gebyr og betalingssatser fra 1.1.2023 er gjennomgått og justert i dokumentet Gebyr og betalingssatser for Namsskogan kommune, gjeldene fra 1.1.2024.
Frist for innspill til foreslåtte gebyr og betalingssatser settes til 13. november 2023. 
Innspill sendes postmottak@namsskogan.kommune.no og merkes sak 2023/852.

Forslag til nye GEBYR OG BETALINGSSATSER FRA 2024 (PDF, 687 kB)

Heider Sæther / Økonomisjef