Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til økonomisk godtgjøring i Namsskogan kommune

Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til økonomisk godtgjøring i Namsskogan kommune

Namsskogan formannskap har i møte den 20.09.2022, sak 41/2022, vedtatt å sende «Forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Namsskogan kommune» ut på høring.

Høringsfrist: 02.11.2022

Last ned Forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Namsskogan kommune her (PDF, 238 kB)

Her kan du laste ned saksprotokollen (PDF, 83 kB)


Høringsuttalelser sendes skriftlig til Namsskogan kommune.

Send høringsuttale på e-post

Du kan også sende høringsuttale til:
Namsskogan kommune
R.C. Hansens vei 2
7890 NAMSSKOGAN

Til toppen