Høring - Åpning av jakt og fastsetting av jakttid og minsteareal elg - Namsskogan

Høring - Åpning av jakt og fastsetting av jakttid og minsteareal elg - Namsskogan

Formannskapet i Namsskogan vedtok den 23. august 2022 å legge vedlagte utkast til Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, med tilhørende jakttid og minsteareal, Namsskogan kommune, Trøndelag. Høringsfristen er 02. Oktober. 

Saksdokumenter:

Til toppen