Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes i Namsskoganhallen og i hallen på Trones skole mandag 9. september mellom kl. 10:00 og kl. 20:00.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Listeforslag - skal ditt parti stille liste?

 

Frister

Frist for innlevering av listeforslaget er mandag 1. april 2019 kl. 12.00.

Det er et krav at forslaget er kommet frem til kommunen - det er altså ikke nok at listeforslaget er poststemplet innen fristen dersom dere velger å sende det inn via posten.

Fysisk innlevering kan kun skje til Namsskogan kommunehus - åpningstid 09:00-15:00.
 

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er tirsdag 23. april 2019 kl. 12.00.

 

Om listeforslaget

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Denne finner du på Valgdirektoratets nettside.

Reglene om antall underskrifter finner du i valgloven § 6-3 (1)

Når det gjelder hvem som blir nominert / oppført på listeforslaget er det viktig å være klar over alle som står oppført har rett til å kreve seg fritatt fra valg (må avgi en skriftlig erklæring om dette etter at forslaget er innlevert og informasjon om oppføringen er sendt ut av valgsekretariatet).

Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 3-4.

 

Partinavn på listeforslaget

Partinavnet som skal påføres listeforslaget skal det samme som er registrert i Partiregisteret dvs. "Registrert vernet partinavn" , altså eksempelvis "HØYRE" ikke "Namsskogan HØYRE", "RØDT" ikke "Namsskogan RØDT" osv.

Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 6-1 (2) bok b.

 

Antall listekandidater

Det skal velges 13 medlemmer til det nye kommunestyret i Namsskogan, og valgloven regulerer i dette tilfellet at det skal være minst 7 og maksimalt 19 navn på listeforslaget.

Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 6-2 (2)

Merk følgende: Listeforslaget må skrives ut tosidig, slik at signaturen til underskriver 1 og 2 kommer på baksiden (det er ikke anledning til å levere listeforslaget på to adskilte ark). 

 

Godkjenning av valglistene

Når listeforslaget er mottatt og kontrollert - og etter at fristen for å trekke forslaget er utløpt (23. april) - vil valgansvarlige sende underretning til alle foreslåtte kandidater med en kort frist for å trekke sitt kandidatur (trolig 29. april). Når fristen å be seg fritatt er utløpt, legges det frem en sak til valgstyret om endelig godkjenning av listeforslaget. Sak om dette er planlagt å bli behandlet i god tid før fristen som er 1. juni.

 

Valgportalen: Valg.no

Sist endret 14.03.2019 10:26