Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes i Namsskoganhallen og i hallen på Trones skole mandag 9. september mellom kl. 10:00 og kl. 20:00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valgresultater

Valgstyret i Namsskogan godkjente tirsdag 10. september møteboka fra kommunestyrevalget. Valgoppslutningen var på hele 76 %! Her kan du se resultatet etter kandidatkåringen:

Stian Brekkvassmo

Ap

Bjørn Marius Uleberg Berntsen

Ap

Kai Roger Gjersvik

Ap

Borgunn Asbjørg Torseth

Ap

Maren Kristine A. Bekkevold

Ap

Frode Bjørhusdal

Ap

Anneli Bronn Welo

Ap

Heidi Brekkvassmo

Sp

Terje Eilertsen

Sp

Jon Inge Vik

Sp

Reidar Smalås

Optimum

Elisabeth Vollmo Bjørhusdal

Optimum

Linn Kathrine Trones

SV

 

Se hele den godkjente møteboka for kommunestyrevalget her. (PDF, 1012 kB)

 

Stemmerett og manntall

Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme. Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett.

Disse har stemmerett
Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende
     

Er du innført i manntallet?
For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. Komplett manntall for Namsskogan kommune er lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret (kommunehuset) i Namsskogan. I tillegg er manntallet for Trones krets lagt ut på dagligvarebutikken på Trones og manntallet for Lonet krets lagt ut i dagligvarebutikken på Brekkvasselv og i Namsskogan.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret (2019). Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.
 

Krav om retting av feil
Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet. Krav om retting gjelder for feil i oppføring, ikke for flytting etter 30. juni 2019.

Krav om retting skal være skriftlig, og begrunnelse sendes til:

Namsskogan kommune v/ valgstyret
R.C. Hansens vei 2

7890 Namsskogan


Velgere som har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år må søke seg inn i sin siste bostedskommune. Søknad må være valgstyret i hende innen kl. 17:00 på valgdagen. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Forhåndsstemmer

Fra og med mandag 12. august og til og med fredag 6. september kan du forhåndsstemme.
Forhåndsstemmer mottas ved Namsskogan kommunes servicekontor på kommunehuset i ordinær åpningstid som er mandag-fredag kl. 09:00-15:00.

Det vil i tillegg gjennomføres forhåndsstemmemottak i Skorovatn og på Brekkvasselv. Dato og tidspunkt for dette vil bli kunngjort.  

Forhåndsstemming på institusjon gjennomføres ved Namsskogan sykeheim torsdag 5. september mellom kl. 10:00 og 13:00.

 

Tidligstemmer

Om du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen kan du "tidligstemme" i perioden 1. juli til 9. august.

Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

 

Ambulerende stemmegivning

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 9. september 2019, eller forhåndsstemme på noen av de faste mottaksstedene, kan du etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der du oppholder seg.

Søknad sendes til:

Namsskogan kommune v/ valgstyret
R.C. Hansens vei 2
7890 Namsskogan

Frist for å søke er 1. september.
Perioden for ambulerende stemmegivning vil være 2.-6. september.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Listeforslag

Her finner du listeforslagene fra partier som stiller liste til kommunestyrevalget 2019.

Trykk på bildet for å forstørre:

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Listeforslagene er levert innen fristen som var 1. april kl. 12.00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Listeforslag - krav til lister

 

Frister

Frist for innlevering av listeforslaget er mandag 1. april 2019 kl. 12.00.

Det er et krav at forslaget er kommet frem til kommunen - det er altså ikke nok at listeforslaget er poststemplet innen fristen dersom dere velger å sende det inn via posten.

Fysisk innlevering kan kun skje til Namsskogan kommunehus - åpningstid 09:00-15:00.

 

Om listeforslaget

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Denne finner du på Valgdirektoratets nettside.

Reglene om antall underskrifter finner du i valgloven § 6-3 (1)

Når det gjelder hvem som blir nominert / oppført på listeforslaget er det viktig å være klar over alle som står oppført har rett til å kreve seg fritatt fra valg (må avgi en skriftlig erklæring om dette etter at forslaget er innlevert og informasjon om oppføringen er sendt ut av valgsekretariatet).

Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 3-4.

 

Partinavn på listeforslaget

Partinavnet som skal påføres listeforslaget skal det samme som er registrert i Partiregisteret dvs. "Registrert vernet partinavn" , altså eksempelvis "HØYRE" ikke "Namsskogan HØYRE", "RØDT" ikke "Namsskogan RØDT" osv.

Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 6-1 (2) bok b.

 

Antall listekandidater

Det skal velges 13 medlemmer til det nye kommunestyret i Namsskogan, og valgloven regulerer i dette tilfellet at det skal være minst 7 og maksimalt 19 navn på listeforslaget.

Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 6-2 (2)

Merk følgende: Listeforslaget må skrives ut tosidig, slik at signaturen til underskriver 1 og 2 kommer på baksiden (det er ikke anledning til å levere listeforslaget på to adskilte ark). 

 

Godkjenning av valglistene

Listeforslagene er godkjent av valgstyret.

 

Valgportalen: Valg.no

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Valgstyret

Formannskapet er valgstyre i Namsskogan kommune. Valgstyret har ansvar for alle forberedelse og gjennomføring av valget. 

Valgansvarlige i Namsskogan kommune er Janne Sørum og Anja C. Klæboe. Valgansvarlig inngår i alle valgfasene og har hovedansvaret for valggjennomføringen i en kommune.

Send oss gjerne en e-post om du har spørsmål. E-post: postmottak@namsskogan.kommune.no