Servicefunksjoner

Namsskogan kommune vil på dennesiden legge ut aktuell informasjon som gjelder deg som bruker for selvbetjening og informasjon! 

Har du høye boutgifter, men lav inntekt? Du kan ha rett til bostøtte!

 

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Sist endret 14.01.2013 12:21:46

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Bevillingspolitikk


Alkoholpolitiske retningslinjer (PDF, 300 kB); ny 2016

Skjenking; Rammevilkår for russefestivaler og - arrangementer (PDF, 102 kB)

Skjenking; Skjenking og drikking av alkohol ved forsamlingshus (PDF, 149 kB)

Skjenking; Plakat forsamlingshus (PDF, 339 kB)

Skjenking; Plakat forsamlingshus (PDF, 339 kB)

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

BOSTØTTE

 

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Sjekk om du kan få bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte/ )
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/ )

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/ )

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/ )

Til toppenTil toppenTil toppenTil toppenHvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/). Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. Til toppenTil toppen

Regelverk

Informasjonsfilm:

Har du høye boutgifter, men lav inntekt? Du kan ha rett til bostøtte!

Sist endret 18.10.2018