Servicefunksjoner

Skjenkebevilling for enkelt anledning

 

Bevillingen gjelder for åpne arrangementer som festival, offentlig arrangement, vernissasje, forestilling, seniorsenter.

Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom. 

Søknadsfrist er 14 dager før arrangementet.

Søknadsskjema for enkelt anledning

Man må føre opp en ansvarlig person og en stedfortreder. Man må også beskrive nøyaktig hvor arrangementet skal foregå, særlig hvis det er utendørs. Noen ganger må man levere inn en skisse over arealet, og/eller dokumentasjon på at man har fått tillatelse fra grunneier. Søknaden legges frem for politiet som uttaler seg.

Ambulerende skjenkebevilling

 

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer som private jubileum, bryllup, mindre jobbfester, der man på forhånd vet hvem som kommer. Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre. Man trenger ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangementet.

Skal man selge alkoholen, må man alltid søke om bevilling. Hvis man bestiller mat og drikke via utleier eller utleiers påkrevde cateringselskap, må man også søke ambulerende bevilling.

Alkoholloven § 8-9 sier mer om hvem som må, og ikke må søke bevilling.

Søknadsfrist er 14 dager før arrangementet.

Søknadsskjema for ambulerende skjenkebevilling.

Man må føre opp en ansvarlig person. Man må også beskrive nøyaktig hvor arrangementet skal foregå, særlig hvis det er utendørs. Noen ganger må man levere inn en skisse over arealet, og/eller dokumentasjon på at man har fått tillatelse fra grunneier.

 

 

 

Bevillingspolitikk


Alkoholpolitiske retningslinjer (PDF, 300 kB)ny 2016

Skjenking; Rammevilkår for russefestivaler og - arrangementer (PDF, 102 kB)

Skjenking; Skjenking og drikking av alkohol ved forsamlingshus (PDF, 149 kB)

Skjenking; Plakat forsamlingshus (PDF, 339 kB)

Skjenking; Plakat forsamlingshus

Sist endret 22.02.2019