Servicefunksjoner

Namsskogan kommune vil på dennesiden legge ut aktuell informasjon som gjelder deg som bruker for selvbetjening og informasjon! 

Bevillingspolitikk

Alkoholpolitiske retningslinjer (PDF, 300 kB); ny 2016