Spørsmål til spørretimen

 

Nå kan du stille åpne spørsmål i kommunestyret.

Alle innbyggere bosatt i Namsskogan kan stille spørsmål til ordfører, rådmann eller kommunestyret.
Spørsmål må sendes inn senest en uke før møtet.

 

Still spørsmål til åpen spørretime

Reglement for spørretid ved kommunestyrets møter (PDF, 101 kB)