Politikk; Råd og utvalg

Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune. Representantene i kommunestyret blir valgt av kommunes innbyggere, og styrer i 4 år. Representantene representerer som oftest politiske partier, men det er ikke uvanlig med lokale bygdelister og tverrpolitiske lister.

Minimum 5 av kommunestyrets faste medlemmer blir valgt til å sitte i et formannskap. Formannskapet forbereder saker for kommunestyret og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker. Kommunestyret velger et av medlemmene i formannskapet til å bli ordfører. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og det er denne som leder møtene i kommunestyret og formannskapetFølgende medlemmer vil bli representert inn i Namsskogan kommunestyre:

 1. Stian Brekkvassmo (AP) Ordfører
 2. Nina Jørgensen (AP)
 3. Frode Bjørhusdal (AP)
 4. Bjørnar Sellin (AP)
 5. Ellen Oddveig Olufsen (AP)
 6. Heidi Brekkvassmo (Uavhengig)
 7. Odd Inge Myrvold (SP) Varaordfører
 8. Kåre Vik (SP)
 9. Ragnhild Smalås (SP)
 10. Liv Trones (SV)
 11. Georg Enga (SV)
 12. Reidar Smalås (OP)
 13. Sigmund Nyborg (OP)
 
Politiske partier 2015-2019 Her er liste over innvalgte personer for de politiske partier i Namsskogan.
Politiske partier 2015-2019
Medlemmer: Varamedlemmer: Parti:
Stian Brekkvassmo Monica Hamnes AP
Nina Jørgensen Mads I. Kappfjell Ap
Frode Bjørhusdal Trond H. Årsandøy Ap
Bjørnar Sellin Didrik Sellin AP
Ellen Oddveig Olufsen Bjørn G. Dahl AP
Borgund Torseth AP
Thorbjørn Iversen AP
Svein Barlien AP
Odd Inge Myrvold Renate Greiner SP
Kåre Vik Jon Inge Vik SP
Ragnhild Smalås Britt Iren Bjørhusdal SP
Janne D. Vik SP
Ann-Karin Steinkjer SP
Marthe Bekkevold SP
Liv Trones Anne Nordfjell SV
Georg Enga Geir Staldvik SV
Ingunn S. Nordlund SV
Linn K. Trones SV
Berit C. Fiskum SV
Reidar Smalås Per Otto Vollan Optimum
Sigmund Nyborg Birgit Johansen Optimum
Elisabeth V. Bjørhusdal Optimum
Svein Sørum Optimum
Liv Marit Vollan Optimum
Heidi Brekkvassmo Uavhengig

 


 
 
 
 
 
 
Namsskogan:
 
Fra valget 2015:
Valgprotokoll Namsskogan - Kommunevalg 2015 (PDF, 5 MB)
Valgprotokoll Namsskogan - Fylkestingsvalg 2015 (PDF, 4 MB)
 

 

Kontrollutvalget 2015-2019:

 • Elisabeth V. Bjørhusdal (leder), mob: 952 34 206
 • Kåre Vik (nestleder), mob: 414 68 400
 • Linn K. Trones, mob: 951 73 875
  Varamedlemmer
  1. Svein Sørum, mob: 909 99 218
  2. Lennart Nordlund, mob: 908 81 408
  3. Randi Karoliussen
  Jorunn Sund (sekretær) Tlf: 95 98 58 28 / e-post: jorunn.sund@komsek.no

Hva er et kontrollutvalg?
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

En hovedoppgave for kontrollutvalgene er å bestille årlige forvaltningsrevisjonsrapporter, der man gjennomgår et virksomhetsområde i kommunen. Dette arbeidet utføres av revisor.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

Les gjerne mer på http://komsek.no/

 

Namsskogan Eldreråd 2015-2019:

 • Jon-Bjarne Johansen (leder)
 • Karstein Grongstad
 • Arnt Torseth
 • Nina Jørgensen
 • Tove Haugvik

 

Eksterne linker:


Lov om kommuner og fylkeskommuner
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html

Politiske partier
http://no.wikipedia.org/wiki/Partiregisteret

Utmarkskommunens Sammenslutning (USS)
Styrevervregisteret

 

 

 

Publisert av Odd Bakken. Sist endret 26.04.2019