Politikk; Råd og utvalg

Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune. Representantene i kommunestyret blir valgt av kommunes innbyggere, og styrer i 4 år. Representantene representerer som oftest politiske partier, men det er ikke uvanlig med lokale bygdelister og tverrpolitiske lister.

Minimum 5 av kommunestyrets faste medlemmer blir valgt til å sitte i et formannskap. Formannskapet forbereder saker for kommunestyret og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker. Kommunestyret velger et av medlemmene i formannskapet til å bli ordfører. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og det er denne som leder møtene i kommunestyret og formannskapetFølgende medlemmer vil bli representert inn i Namsskogan kommunestyre:

 1. Stian Brekkvassmo (AP) Ordfører
 2. Nina Jørgensen (AP)
 3. Frode Bjørhusdal (AP)
 4. Bjørnar Sellin (AP)
 5. Ellen Oddveig Olufsen (AP)
 6. Heidi Brekkvassmo (Uavhengig)
 7. Odd Inge Myrvold (SP) Varaordfører
 8. Kåre Vik (SP)
 9. Ragnhild Smalås (SP)
 10. Liv Trones (SV)
 11. Georg Enga (SV)
 12. Reidar Smalås (OP)
 13. Sigmund Nyborg (OP)
 
Politiske partier 2015-2019 Her er liste over innvalgte personer for de politiske partier i Namsskogan.
Politiske partier 2015-2019
Medlemmer:Varamedlemmer:Parti:
Stian BrekkvassmoMonica HamnesAP
Nina JørgensenMads I. KappfjellAp
Frode BjørhusdalTrond H. ÅrsandøyAp
Bjørnar SellinDidrik SellinAP
Ellen Oddveig OlufsenBjørn G. DahlAP
Borgund TorsethAP
Thorbjørn IversenAP
Svein BarlienAP
Odd Inge MyrvoldRenate GreinerSP
Kåre VikJon Inge VikSP
Ragnhild SmalåsBritt Iren BjørhusdalSP
Janne D. VikSP
Ann-Karin SteinkjerSP
Marthe BekkevoldSP
Liv TronesAnne NordfjellSV
Georg EngaGeir StaldvikSV
Ingunn S. NordlundSV
Linn K. TronesSV
Berit C. FiskumSV
Reidar SmalåsPer Otto VollanOptimum
Sigmund NyborgBirgit JohansenOptimum
Elisabeth V. BjørhusdalOptimum
Svein SørumOptimum
Liv Marit VollanOptimum
Heidi BrekkvassmoUavhengig

 


 
 
 
 
 
 
Namsskogan:
 
Fra valget 2015:
Valgprotokoll Namsskogan - Kommunevalg 2015 (PDF, 5 MB)
Valgprotokoll Namsskogan - Fylkestingsvalg 2015 (PDF, 4 MB)
 

 

Kontrollutvalget 2015-2019:

 • Elisabeth V. Bjørhusdal (leder), mob: 952 34 206
 • Kåre Vik (nestleder), mob: 414 68 400
 • Linn K. Trones, mob: 951 73 875
  Varamedlemmer
  1. Svein Sørum, mob: 909 99 218
  2. Lennart Nordlund, mob: 908 81 408
  3. Randi Karoliussen
  Jorunn Sund (sekretær) Tlf: 95 98 58 28 / e-post: jorunn.sund@komsek.no

Hva er et kontrollutvalg?
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

En hovedoppgave for kontrollutvalgene er å bestille årlige forvaltningsrevisjonsrapporter, der man gjennomgår et virksomhetsområde i kommunen. Dette arbeidet utføres av revisor.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

Les gjerne mer på http://komsek.no/

 

Namsskogan Eldreråd 2015-2019:

 • Jon-Bjarne Johansen (leder)
 • Karstein Grongstad
 • Arnt Torseth
 • Nina Jørgensen
 • Tove Haugvik

 

Eksterne linker:


Lov om kommuner og fylkeskommuner
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html

Politiske partier
http://no.wikipedia.org/wiki/Partiregisteret

Utmarkskommunens Sammenslutning (USS)
Styrevervregisteret

 

 

 

Fant du det du lette etter?