Kriseberedskap for Namsskogan

 

Politi

INFORMASJON FRA GRONG LENSMANNSKONTOR

Fra 2015 ble det endringer i forhold til kontordager i Namsskogan kommune og Røyrvik kommune.

Vi ønsker å drive en mer utadrettet og aktiv virksomhet. Derfor blir den tradisjonelle kontordagen hvor Lensmannen har tilhold i kommunehuset første onsdag (Namsskogan) og torsdag (Røyrvik) i hver måned lagt ned. Dette betyr ikke at Lensmannen blir borte fra kommunen disse dagene. I stedet for å være på kommunehuset, vil Lensmannen være tilgjengelig og tilstedeværende i kommunen med sin tjenestebil første onsdag i hver måned. Tjenesten vil på denne måten bli mer proaktiv, og det vil bli lettere for oss å komme i kontakt med publikum.

Ta kontakt med lensmannskontoret eller kommunens sentralbord for å gjøre avtale.

Lensmannen i Grong: Tlf. 74 12 29 80.
Namsskogan kommune: Tlf. 74 33 32 00.
Røyrvik kommune: 74 33 63 00.

Med hilsen Birger Håpnes / Lensmann

___________________________________________________________________________

 Kriseplan for Namsskogan kommune (PDF, 12 MB)

Kriseplan for Namsskogan kommune er en plan for kriseledelse ,informasjon og evakuering, vedlagt oversikt over redningsressurser, aktuelle frivillige organisasjoner og varslingsliste. Kriseplan kan iverksettes ved omfattende ulykke eller katastrofe som berører Namsskogan eller ved en nasjonal situasjon som krever tilsvarende tiltak.

 
Risiko og sårbarhetsanalyse - ROS (Namsskogan kommune)

Målsettingen er å utarbeide en oversikt som avdekker risiko- og sårbarhet for lokalsamfunnet Namsskogan. Dette arbeidet skal senere danne bakgrunnsmateriale ved utarbeidelse av beredskapsplan og kriseplan for Namsskogan kommune, og videre innarbeides i revideringen av tekstdel og talldel i økonomiplanen årlig.
 
Ønsket om en risiko- og sårbarhetsanalyse bygger på Stortingsmelding 24 (1992-93) “Den framtidige sivile beredskap” og Stortingsmelding nr 48 (1993-94) “Langtidsplan for den sivile beredskap 1995-98”. Her framkommer blant annet: “En reduksjon av samfunnets sårbarhet er et sentralt virkemiddel for beredskapsapparatet i arbeid med å gjøre samfunnet mer robust, herunder å redusere omfang og skader av uønskede hendelser, både i krig og fred”.