For ansatte i Namsskogan kommune

Personalhåndbok
Kommunestyret har vedtatt ny personalhandbok for ansatte i Namsskogan kommune. Personalreglementet er vedtatt i kommunestyret juni 2010. Personalhåndboka er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under menypunktet administrasjon.

Forbedringsforslag, avviksmelding eller varsling?
Her kan de ansatte gi sine tilbakemeldinger.

Publisert av Odd Bakken. Sist endret 05.01.2018 12:52