For ansatte i Namsskogan kommune

Personalhåndbok
Kommunestyret har vedtatt ny personalhandbok for ansatte i Namsskogan kommune. Personalreglementet er vedtatt i kommunestyret juni 2010.

LOKAL PERSONALHÅNDBOK NAMSSKOGAN KOMMUNE

Forbedringsforslag, avviksmelding eller varsling?
Her kan de ansatte gi sine tilbakemeldinger.

OBS! Nedetid på Compilo fom. 22.06.18 tom. 24.06.18. Ved hastesaker kontakt nærmeste overordnende eller leddet over. 

Publisert av Odd Bakken. Sist endret 22.06.2018 08:45