For ansatte i Namsskogan kommune

Personalhåndbok
Kommunestyret har vedtatt ny personalhandbok for ansatte i Namsskogan kommune. Personalreglementet er vedtatt i kommunestyret juni 2010. Personalhåndboka er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under menypunktet administrasjon.

Forbedringsforslag, avviksmelding eller varsling?
Her kan de ansatte gi sine tilbakemeldinger.