Administrasjon

Besøksadresse:
Namsskogan kommune v/kommunehuset, 7890 Namsskogan.

Kontakt: E-post: postmottak@namsskogan.kommune.no eller tlf. 74 33 32 00

Klikk for stort bilde (PDF, 196 kB)

 

Organisasjonskart

Rådmann: Stilling utlyst!
 

Økonomisjef: Heider Sæther
E-post: heider.sether@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 32 51
Mob:

Kommunalsjef Helse: Macumbe Eniga
E-post: macumbe.eninga@namsskogan.kommune.no

Tlf. 74 33 32 61
Mob: 481 75 974

Kommunalsjef Oppvekst: Aslaug Pettersen
E-post: aslaug.pettersen@grong.kommune.no
Tlf. 74 33 33 01
Mob. 922 28 616

Kommunalsjef Teknisk: Bjørn Tore Nordlund
E-post: bjorn.tore.nordlund@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 32 81
Mob: 915 92 799

Kontor- og personalsjef: Kari Engen
E-post: kari.engen@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 33 00
Mob: 958 03 701

Enhetsleder lønn: Jorid Sellin
E-post: jorid.kristine.sellin@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 32 52
Mob
:

Kultursjef: Odd Bakken
E-post: odd.bakken@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 32 15
Mob: 958 33 227

Enhetsleder kommunalteknikk: Stig Hellem
E-post: stig.hellem@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 32 83
Mob:
 928 21 964

Næringssjef: Per Arne Rustad
E-post: per.arne.rustad@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 32 92
Mob: 918 42 673

Skogbrukssjef: Lars Kristian Bjørnli
E-post: lars.kristian.bjornli@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 32 90
Mob: 415 10 952

Jordbrukssjef: Ann Kristin Sjøenden
E-post: ann.kristin.sjoenden@royrvik.kommune.no
Tlf: 74 33 32 94
Mob: 418 09 777

Styrer for barnehager: Linda Rønningen Berntsen
E-post: linda.ronningen@namsskogan.kommune.no
Tlf:
Mob: 470 25 660