Administrasjon

Besøksadresse:
Namsskogan kommune v/kommunehuset, 7890 Namsskogan.

Kontakt: E-post: postmottak@namsskogan.kommune.no eller tlf. 74 33 32 00

ORGANISASJONSKART pr. 23.04.18 (PDF, 196 kB)

 

Organisasjonskart

Rådmann: Stilling utlyst!
 

Økonomisjef: Heider Sæther
E-post: heider.sether@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 32 51
Mob:

Kommunalsjef Helse: Macumbe Eniga
E-post: macumbe.eninga@namsskogan.kommune.no

Tlf. 74 33 32 61
Mob: 481 75 974

Kommunalsjef Oppvekst: Aslaug Pettersen
E-post: aslaug.pettersen@grong.kommune.no
Tlf. 74 33 33 01
Mob. 922 28 616

Kommunalsjef Teknisk: Bjørn Tore Nordlund
E-post: bjorn.tore.nordlund@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 32 81
Mob: 915 92 799

Kontor- og personalsjef: Kari Engen
E-post: kari.engen@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 33 00
Mob: 958 03 701

PB190265 Jorid Sellin.JPG - Klikk for stort bilde Enhetsleder lønn: Jorid Sellin
E-post: jorid.kristine.sellin@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 32 52
Mob
:

DSC00574 Odd Bakken.JPG - Klikk for stort bilde Kultursjef: Odd Bakken
E-post: odd.bakken@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 32 15
Mob: 958 33 227

P7133362 Stig Hellem.JPG - Klikk for stort bilde Enhetsleder kommunalteknikk: Stig Hellem
E-post: stig.hellem@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 32 83
Mob:
 928 21 964

Næringssjef: Per Arne Rustad
E-post: per.arne.rustad@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 32 92
Mob: 918 42 673

Skogbrukssjef: Lars Kristian Bjørnli
E-post: lars.kristian.bjornli@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 32 90
Mob: 415 10 952

Jordbrukssjef: Ann Kristin Sjøenden
E-post: ann.kristin.sjoenden@royrvik.kommune.no
Tlf: 74 33 32 94
Mob: 418 09 777

P3310568.JPG - Klikk for stort bilde Styrer for barnehager: Linda Rønningen Berntsen
E-post: linda.ronningen@namsskogan.kommune.no
Tlf:
Mob: 470 25 660

PB240436 Geir Staldvik.JPG - Klikk for stort bilde Rektor for Namsskogan og Trones skoler: Geir Staldvik
E-post: geir.staldvik@namsskogan.kommune.no
Tlf: 74 33 33 70
Mob: 995 16 564

Flyktningkonsulent: Aseel Samman
E-post:
Tlf:
Mob:

Sist endret 04.07.2019 11.31