Administrasjon

Besøksadresse:
Namsskogan kommune v/kommunehuset, 7890 Namsskogan.

 

Kontakt: E-post: postmottak@namsskogan.kommune.no eller tlf. 74 33 32 00
 

Rådmann: Konstituert rådmann Trond Smalås, 7890 Namsskogan.
E-post: trond.smalas@namsskogan.kommune.no

Tlf.
Mob.

Organisasjonskart (PDF, 283 kB)

Personalhåndbok
Kommunestyret har vedtatt ny personalhandbok for ansatte i Namsskogan kommune. Personalreglement vedtatt i kommunestyret juni 2010. Lokal personalhåndbok . Personalhåndboka vil være tilgjengelig på kommunens hjemmeside under menypunktet organisasjon.  

Sist endret 12.10.2016 20:38