Ledige lærerstillinger

Har du godkjent lærerutdanning og er god på klasseledelse og relasjonsbygging? Da ønsker vi å høre fra deg!

Fra høsten 2023 har vi ledige stillinger ved Namsskogan- og Trones skole.

Vi søker:
    Inntil 400 % faste stillinger 
    Inntil 200 % midlertidige stillinger 

Vi søker etter lærere som kan ta undervisning i 1.-10. klasse. Du må ha et sterkt engasjement for skole og kunne jobbe strukturert og løsningsorientert.

Namsskogan- og Trones skole er små skoler, og du må derfor arbeide godt i team, men også individuelt. Det er viktig med tydelig kommunikasjon, både muntlig og skriftlig. Ansvar som kontaktlærer på barnetrinn og ungdomstrinn kan være aktuelt. 

Det er gode muligheter for at midlertidige stillinger blir omgjort til fast tilsetting hvis kompetansekravene er oppfylt. 

Det er ønskelig med søkere med formell kompetanse i et eller flere av fagene matematikk, engelsk, naturfag, musikk, kunst og håndverk, mat og helse.

Vi søker etter ansatte som:

  • Har godkjent lærerutdanning og/eller annen utdannelse som er relevant for stillingen
  • Kan kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig.
  • Kan bidra til å holde høy faglig kvalitet i samarbeid med sine kollegaer.
  • Har interesse for personlig og kollektiv utvikling innenfor våre satsingsområder.
  • Bidrar positivt for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Henvendelse angående stillingene kan rettes til rektor Olaug Pettersen

Vennligst benytt elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside:
Søk stilling som lærer her

Søknadsfrist: 31.05.2023
Tiltredelse: F.o.m skoleåret 2023/2024

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til intervju eller fremlegges på forlangende.

Det gjøres oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om
anonymitet - jf. offentlighetsloven § 25.