Ledige faste- og midlertidige stillinger på skole og SFO

Fra høsten 2023 har vi ledige stillinger ved skolene i Namsskogan.

Faste stillinger på Trones skole og SFO:

* 100 % spesialpedagog/vernepleier

* 100 % assistent for elev med diabetes 1

Til midlertidige stilling på Namsskogan skole og SFO:

* 80 % + 60 % assistent

Det er ønskelig at du har et sterkt engasjement for skole og SFO og kunne jobbe strukturert og løsningsorientert.

Namsskogan og Trones skole er små skoler, og du må derfor arbeide godt i team, men også individuelt. Det er viktig med tydelig kommunikasjon, både muntlig og skriftlig.

Vi søker etter ansatte som:

  • Har godkjent lærerutdanning og/eller annen utdannelse som er relevant for stillingene.
  • Kan kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig.
  • Kan bidra til å holde høy faglig kvalitet i samarbeid med sine kollegaer.
  • Har interesse for personlig og kollektiv utvikling innenfor våre satsingsområder.
  • Bidrar positivt for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Henvendelse angående stillingene kan rettes til enhetsleder Olaug Pettersen

Vennligst benytt elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside:

Søk stillinger her

Søknadsfrist: 31.05.2023
Tiltredelse: 1. august

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til intervju eller fremlegges på forlangende.

Det gjøres oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om anonymitet - jf. offentlighetsloven § 25.