Lærer i voksenopplæringa

Namsskogan kommune har ledig ei stilling som lærer i voksenopplæringa som ett år vikariat med mulighet til forlengelse.

Søknadsfrist: 29.05.2023.

Voksenopplæringa er organisert under sektor oppvekst i samme enhet som integreringstjeneste. Voksenopplæringa består i dag av en ansatt, og har ca. 15 deltakere. Elevtallet kan variere.

Kommunen har fått anmodning for å busette 30 flyktninger i 2023. I tillegg har vi opprette samarbeidsavtale med nabokommunen som skal busette 10 flyktninger. Vi søker nå en engasjert lærer til å undervise i norsk og samfunnskunnskap. Vi ønsker at stillinga blir besatt så snart som mulig. 

Voksenopplæringa gir tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap til innvandrere mellom 18 og 67 år som har fått innvilget oppholdstillatelse. Undervisningen foregår i lokaler på kommunehuset i Namsskogan.

Vi ønsker at nyankomne flyktninger og innvandrere i Namsskogan kommune raskt skal komme i et kvalifiseringsløp mot utdanning og arbeid, med mål om å bli økonomisk selvstendige og mestre sin livssituasjon. God undervisning i norsk og samfunnskunnskap, samt god opplæring i introduksjonsprogrammet, er vesentlig for å lykkes med dette.

 

Hos oss får du jobbe med å 

•             undervise i norsk og samfunnskunnskap etter læreplanen for voksne innvandrere, og i    introduksjonsprogrammet for flyktninger

•             utvikle norskplaner i samarbeid med elevene

•             registrering i NIR

•             samarbeide med integreringstjeneste

•             arbeide for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for deltagerne

•             bidra med kompetanse og engasjement i skolens utviklingsarbeid

 

Vi søker etter en engasjert medarbeider som har

•             godkjent pedagogisk utdanning, erfaring kan erstatte utdanningskravet.

•             gode digitale ferdigheter

•             god skriftlig og muntlig framstillingsevne

•             det er ønskelig med kompetanse i norsk som andrespråk (30 sp)

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Hvis du i tillegg  

•             har evne til å skape gode relasjoner

•             er god til å tilpasse opplegg til den enkelte deltaker

•             har flerkulturell forståelse 

kan det være akkurat deg vi er ute etter.

 

Vi kan tilby

•             en kjekk og utfordrende jobb i et aktivt arbeidsmiljø

•             lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk

•             gode pensjon- og forsikringsordninger 

Namsskogan kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Kommunen kan være behjelpelig med å finne hus.

 

Andre opplysninger

Alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Du må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk.

 

Kontaktinformasjon

Mariéll Maria van Klooster, enhetsleder integreringstjenesten Namsskogan.

Tlf.: 90985796 / e-post: maria.klooster@namsskogan.kommune.no

Geir Staldvik, kommunalsjef oppvekst

Tlf.: 99516564 / e-post: geir.staldvik@namsskogan.kommune.no

 

Søk stilling