Hjemmehjelp 50% fast stilling

Enhet for pleie og omsorg har ledig 50% Fast stilling som hjemmehjelp

Hjemmehjelp er organisert under hjemmebaserte tjenester og er stasjonert i lokalene til hjemmetjenesten.

Stillingen innbefatter arbeid dagtid og ikke i helg. Kan kombineres med helgestilling. 
                    
Arbeidsoppgaver:

 • Praktisk bistand i hjemmet (renhold)
 • Direkte tjenesteyting overfor brukere, vise omsorg og respekt for brukerens integritet og medbestemmelse.
 • Følge opp gjeldende system for rapportering og dokumentasjon.
 • Ansvar for at tjenesten utøves i samsvar med vedtak 
 • Veilede nye medarbeidere og vikarer.
 • Arbeide selvstendig 
 • Samhandle med kolleger og bidra til et godt arbeidsmiljø

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 10 årlig grunnskole
 • Krav om gyldig politiattest ved ansettelse
 • Er komfortabel med bruk av digitale verktøy 
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Må disponere egen bil

Personlige egenskaper:

 • Pliktoppfyllende
 • Pålitelig
 • Lojal og grundig i sitt arbeid.
 • Evne til selvstendighet, initiativ og fleksibilitet.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Godt humør, viser ansvarlighet og engasjement.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons - og forsikringsordninger
 • IA – Bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer.
 • Interessante utfordringer.
 • Mulighet til faglig og personlig utvikling
 • Tilsettings – og lønnsvilkår i henhold til enhver gjeldende lover, regler og reglement

Søknadsprosess mm.:

Søknad sendes inn via kommunens hjemmeside: Søk stilling her

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til intervjuet.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover og avtaleverk.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder for hjemmebasert omsorg, Jari-Matti Pynnönen

Søknadsfrist: 06.06.23
Oppstart: Etter avtale

Det gjøres oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om anonymitet – jf. Offentlighetsloven §25