Fritidskontakt / støttekontakt

Har du litt ekstra tid, overskudd og lyst til å være en god rollemodell?
Namsskogan kommune trenger flere som har lyst til å bidra til at andre får et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Mange trenger støttekontakt fordi de er ensomme, fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter.

Vi søker etter støttekontakter for mennesker i alle aldersgrupper og med forskjellige bistandsbehov. Vi har like mye behov for deg som kan gå tur og delta på fysiske aktiviteter som deg som bare ønsker å være en besøksvenn.

Krav til søker:
• du må være over 16 år
• du må fremlegge politiattest før du begynner

Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

Vi ber om at du forteller litt om deg og dine interesser i søknaden. Si gjerne noe om hvilke aldersgrupper eller type aktiverer du selv mener passer best for deg.
Søknaden din blir fortløpende vurdert opp mot behovene den som trenger støttekontakt har. Søknaden blir oppbevart til utgangen av inneværende kalenderår. Du kan bli kontaktet i hele denne perioden.

Når et støttekontaktoppdrag passer til det du har oppgitt av interesser og disponibel tid, innkalles du til et intervju. I noen tilfeller går det kort tid fra du søker til du bli kalt inn til intervju, andre ganger kan det ta lang tid å finne den riktige støttekontakten til et oppdrag. Støttekontakt regnes som oppdragstakere.

Du kan når som helst trekke søknaden din hvis du likevel ikke ønsker å være støttekontakt Namsskogan kommune.


Jeg vil være støttekontakt