Flyktningkonsulent - 100 % stilling

Flyktningkonsulent - 100 % stilling

Som flyktningkonsulent bidrar du til å integrere flyktninger, både barn og voksne. Du får ansvaret for det praktiske arbeidet med bosetting av flyktninger, oppfølging/veiledning av den enkelte flyktning, planlegging og gjennomføring av kurs i introduksjonsprogrammet.

Flyktningkonsulenten skal i samarbeid med Voksenopplæringen utarbeide en individuell plan for flyktningene. I tillegg vil stillingen inneha oppgaver knyttet til utredning og sosialfaglig saksbehandling. Det må påberegnes noe arbeid utenfor kjernetiden, og stillingen er innlemmet i kommunens fleksitidsordning.

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette og bidra i det praktiske i forbindelse med bosetting av flyktninger
 • Sosialfaglig saksbehandling, med spesielt fokus på flyktninger og integreringsarbeid
 • Oppfølging/veiledning av den enkelte flyktning
 • Planlegge og gjennomføre kurs i Introduksjonsprogrammet
 • Bistå/opplære flyktningene med praktiske ting i boligene
 • Øvrige oppgaver knyttet til flyktningetjenesten
 • Annen sosial faglig saksbehandling i tjenesten
 • Ev. andre oppgaver etter nærmere behov og vurderinger.

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant høyere utdanning, gjerne innen sosialt arbeid eller pedagogikk
 • Du kommuniserer godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Du har god digital kompetanse og evner å sette deg raskt inn i og bruke nye systemer
 • Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med integrering av flyktninger
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper
Vi tror du vil trives hos oss om du:

 • har stor arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo
 • er strukturert, selvstendig og evner å balansere flere ulike oppgaver
 • bidrar til godt samarbeid og god kommunikasjon 

Vi legger vekt på personlig egnethet og faglig integritet.

Som flyktningkonsulenten vil du få kontor på kommunehuset. Du vil ha mulighet til å bidra i et godt arbeidsmiljø, og til å samarbeide tett med andre kommunale tjenester. 

Generell informasjon
Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt. Søkere med utdannelse fra andre land enn Norge må fremlegge godkjenning av sin utdannelse fra www.NOKUT.no inklusivt vitnemål på engelsk eller norsk.  

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.
 • Vi er behjelpelig med å finne bolig.
 • CV og kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.
 • Lønn etter avtale.


Søknadsfrist:     21.08.22
Det er ønskelig om snarlig tiltredelse i stillingen.

Søk stilling som flyktningkonsulent

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Geir Staldvik, kommunalsjef oppvekst.
 

Det gjøres oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om anonymitet jf. offentlighetsloven § 25.
 

Til toppen