Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Ferievikarer helse og omsorg 2023

Ferievikarer helse og omsorg 2023

I forbindelse med ferieavviklingen for 2023 har vi behov for ferievikarer ved følgende steder

  • Sykehjem
  • Hjemmesykepleien
  • Bo- og miljøtjenesten
  • Kjøkken
  • Vaskeri
  • Hjemmehjelp
  • Legesekretær

Felles for stillingene

Søkere bør være fylt 18 år, være ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjonsevner. Det er behov for sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, medisinstudenter og sykepleier/vernepleierstudenter.
Vikarer blir oppsatt i turnusplan med helgevakter, unntatt vaskeri og hjemmehjelp.
For søkere i hjemmetjenesten og hjemmehjelp kreves det førerkort klasse B.

 

Ferieperioden avvikles fra uke 26 til og med uke 33. Søkere som kan arbeide hele perioden vil bli foretrukket. Ferieønsker må oppgis i søknaden.

 

Spørsmål som gjelder stillingene, kan rettes til enhetsleder for omsorgssenteret:
Linda Uleberg, på tlf. 41 50 45 07.
E-post:
linda.uleberg@namsskogan.kommune.no.

 

Enhetsleder for hjemmebasert omsorg,
Jari-Matti Pynnönen, på tlf. 91 58 58 76
E-post:
Jari-Matti.Pynnonen@namsskogan.kommune.no

 

Enhetsleder for familiesenteret (legekontor),
Janne Dyveke Vik, på tlf. 95 10 39 99.
E-post:
janne.dyveke.vik@namsskogan.kommune.no

 

Søknadsfrist: 30.03.23

Søk stilling

Oppstart: Etter avtale

Til toppen