RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Her finner du mer informasjon om vaksinering, samt råd og informasjon om korona.


Koronatelefon: 

951 03 999 - Åpen mellom klokken 09.00-14.00 på hverdager.

For spørsmål om koronatesting kontakt legekontoret på tlf 74 33 33 20

Ved spørsmål om karanteneregler følg denne linken: Karantene og isolering (FHI)

Ledige stillinger

Enhetsleder hjemmebasert omsorg

Som enhetsleder har du ansvar for å utvikle et kreativt og kunnskapsbasert arbeidsmiljø. Du leder og er hovedansvarlig for god omdømmebygging. Du har i samråd med ansatte ansvar for at kvaliteten på tjenesten som skal utøves til brukerne er gode og samsvarer med de mål Namsskogan kommune har satt.

Enhetsleder har ansvar for økonomi, personale og fag, og rapporterer direkte til kommunalsjef helse og omsorg. 

Hjemmebasert omsorg består av hjemmetjeneste, hjemmehjelp, bo- og miljøtjeneste, BPA, støttekontakter.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig, økonomisk og administrativ ledelse av enhetene
 • Styre, samordne, utvikle og effektivisere driften av tjenesteområdene
 • Medvirke til samarbeid og samhandling på tvers av fagområde og utvikle nye løsninger til det beste for innbyggerne
 • Personalansvar
 • Saksbehandling
 • Etablere og følge opp rutiner og system som skal sikre god virksomhetsstyring, god internkontroll og rette tjenester til innbyggere og brukere
 • Utvikle en arbeidskultur 
   

Kvalifikasjonskrav:

 • Har relevant høyere helsefaglig utdanning, men bred ledererfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Ønskelig med ledererfaring, lederutdanning og motivasjon til å være leder. 
 • Ønskelig med erfaring med kommunal forvaltning
 • Har god rolle-, system- og organisasjonsforståelse
 • Er oppdatert på nasjonale mål og relevant lov- og avtaleverk
 • Har kunnskap om risikostyring og metodikk for kontinuerlig forbedring
 • Har gode kommunikasjons- og formidlingsevne muntlig og skriftlig
   

Personlige egenskaper:

 • Er selvstendig og har gjennomføringsevne
 • Er utviklings- og resultatorientert
 • Evne til å motivere og gi retning
 • Har god relasjonell kompetanse og evne til å skape god lagånd og godt samarbeid


Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknadsfrist 26. september 2021. 
 

Søk stilling som enhetsleder

Til toppen