80 % faststilling helsefagarbeider/hjelpepleier ved omsorgssenteret - Frist 01.10

Enhet for pleie og omsorg har ledig: 80 % stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier ved Namsskogan Omsorgssenter, enhet sykehjem.

20% av stillingene er i vikarbank. 

Arbeidsoppgaver:

 • Helsefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp ovenfor bruker/pasient 
 • Medikamenthåndtering
 • Veiledning og opplæringsansvar ovenfor medarbeidere/studenter 

Vi tilbyr: 

 • Godt arbeidsmiljø i en variert arbeidshverdag 
 • Selvstendige og spennende oppgaver i en enhet i utvikling og omstilling
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • Et engasjerende og godt fag og arbeidsmiljø, med fokus på intern – opplæring og bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap 

Kompetanse:

 • Krav om utdanning som helsefagarbeider/ hjelpepleier 
 • Krav om autorisasjon 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 
 • Bør ha førerkort 

Pleiemedarbeidere som ønsker å utdanne seg til helsefagarbeider kan søke på stillingen 

Vi ønsker medarbeider som:

 • Er fleksible, og håndterer en arbeidshverdag med stadige endringer 
 • Er ansvarsbevisste og lojale 
 • Har evne til samarbeid og samspill 
 • Har evne og vilje til endring og nytenkning  

Øvrig informasjon  

Medarbeideren må påberegne å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere enheter.  

Ved internt opprykk kan det bli ledig stilling med lavere stillingsprosent. Oppgi i søknaden om dette da vil være av interesse.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder for omsorgssenteret, Linda Uleberg.

Søk stilling her

Søknadsfrist: 01.10.2023

Oppstart: Etter avtale 

Det gjøres oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om anonymitet – jf. Offentlighetsloven §25