Utfordrende stilling for samfunnsengasjert toppleder; RÅDMANN i Namsskogan kommune

Utfordrende stilling for samfunnsengasjert toppleder; RÅDMANN i Namsskogan kommune

Vi søker en toppleder som kan kombinere et tydelig og strategisk lederskap med stort samfunnsengasjement, gjennomføringskraft og entusiasme. Du viser god rolleforståelse, er en kulturbygger som bidrar til å skape en stolthet i organisasjonen og som evner å videreutvikle et godt samspill mellom administrasjon, politikk, innbyggere samt organisasjons- og næringsliv i kommunen og regionen.

KommuneNorge er i stor endring og Namsskogan har også vært gjennom betydelige endringsprosesser. Det er viktig at ny rådmann er opptatt av å legge til rette for en god tjenesteproduksjon, har evne til endring, har samtidig et tydelig driftsfokus og er en samlende leder.

Du fremstår som en god støttespiller for både politikere og administrasjon samtidig som du har tydelighet og viser tillit til medarbeiderne gjennom å delegere og gi handlingsrom. Du bidrar til å sette tydelige mål, gjennomfører gode planprosesser og har fokus på helhetlig styring og forpliktende resultatdialog. Du kommuniserer godt, er løsningsorientert og evner å prioritere og effektivt iverksette politiske vedtak. For administrasjonen er det viktig at du er en motivator som inspirerer og tenker helhetlig og strategisk samt evner å skape en tilbakemeldingskultur.

Høyere utdannelse er å foretrekke, men relevant erfaring med dokumenterte resultater kan kompensere for manglende utdannelse. Du må ha god økonomiforståelse og ha relevant ledererfaring fra enten privat- eller offentlig sektor. Det er positivt med lokal tilknytning og at du har god kjennskap til hva slike stillinger innebærer.

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunen sin videreutvikling. Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger og hjelp til å skaffe bolig.

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte ordfører Stian Brekkvassmo. Tlf 977 47 273, e-post: stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.noAlle henvendelser behandles innledningsvis konfidensielt.

Søknad med CV sendes snarest og senest 10. august 2019.
Vennligst benytt kommunens elektroniske søknadsskjema.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Sist endret 11.07.2019 10.40
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Stian Brekkvassmo
Ordfører