Høring - besøksstrategi for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

borgefjell-nasjonalpark-logo - Klikk for stort bilde

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre sender med dette forslag til besøksstrategi for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde på høring med frist for innspill 01.06.2019.

 

 

 

BESØKSSTRATEGI FOR BØRGEFJELL BYRKIJE NASJONALPARK OG AUSTRE TIPLINGAN LUVLIE DIEHPELL LANDSKAPSVERNOMRÅDE (PDF, 6 MB)

Planutkastet er faglig godkjent av Miljødirektoratet. Gjennom høringen ønsker nasjonalparkstyret innspill
fra offentlig forvaltning, lag- og interesseorganisasjoner, næringsaktører mm. på innholdet i
strategidokumentet.


Tiltakene som er beskrevet i planen er ikke ferdig prosjektert, og det er her ønskelig med gode lokale
prosesser i det videre arbeidet. Høringsdokumentet sendes de forvaltningens kjente aktører, kommuner og
fylkeskommuner, men vi ber også dere som mottar dette brev om å videreformidle vårt ønske om innspill
til aktuelle grunneiere, grunneierlag, reiselivsbedrifter og organisasjoner.


Høringsuttalelser sendes innen 01.06.2019 til:
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre
Postboks 2600
7734 STEINKJER
Epost: fmtltto@fylkesmannen.no
Høringsdokumentet er også publisert på: http://nasjonalparkstyre.no/Borgefjell/Nyheter/besoksstrategi/ 

Sist endret 20.05.2019 13.53
Fant du det du lette etter?