Servering

For drift av serveringssted i næringsøyemed må det søkes om serveringsbevilling i hht. serveringsloven. Dersom det skal det skjenkes eller selges alkohol må det også søkes om bevilling for dette. Det er i begge tilfellene kommunen som skal ha søknaden. Skal du selge alkohol i boks eller flaske fra butikk eller annet utsalgssted, så må det søkes om salgsbevilling. 

 

 

Skjenkebevilling for enkeltanledning

Bevillingen gjelder for åpne arrangementer som festival, offentlig arrangement, forestilling mm.
Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom. 

Før du søker må du har lest og forstått retningslinjene for skjenking av alkoholholdig drikk:

  • Bevillingshaver må ha fylt 20 år
  • Bevillingshaver er ansvarlig for at det ikke blir skjenket eller utlevert alkohol til personer under 18 år  
  • Alkoholholdig drikk må ikke skjenkes til en åpenbart beruset person eller på en slik måte at en gjest må antas å bli åpenbart beruset
  • Det må påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet. 
  • Bevillingshaver plikter å ha kontroll med all bruk av alkohol i det arrangementet bevillingen gjelder for på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas jmf. alkoholloven.


Søk om skjenkebevilling for enkeltanledning

Søknadsfrist er 2 uker før arrangementet.

 

Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer som private jubileum, bryllup, mindre jobbfester, der man på forhånd vet hvem som kommer. Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre. Man trenger ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangementet.
 

Skal man selge alkoholen, må man alltid søke om bevilling. Hvis man bestiller mat og drikke via utleier eller utleiers påkrevde cateringselskap, må man også søke ambulerende bevilling.

Før du søker må du har lest og forstått retningslinjene for skjenking av alkoholholdig drikk:

  • Bevillingshaver må ha fylt 20 år
  • Bevillingshaver er ansvarlig for at det ikke blir skjenket eller utlevert alkohol til personer under 18 år  
  • Alkoholholdig drikk må ikke skjenkes til en åpenbart beruset person eller på en slik måte at en gjest må antas å bli åpenbart beruset
  • Det må påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet. 
  • Bevillingshaver plikter å ha kontroll med all bruk av alkoholi det arrangementet bevillingen gjelder for på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas jmf. alkoholloven.

 

Søk om ambulerende skjenkebevilling
 
 
Søknadsfrist er 2 uker før arrangementet.
 

Serveringsbevilling

Når du skal starte ny matbedrift er det mange regler å sette seg inn i. Mattilsynet har laget en videoserie som gir deg en oversikt over de viktigste kravene for et spisested eller butikk. Kom i gang, lær mer om oppstart av ny matbedrift her.
 
Alle som vil starte opp næringsmiddelvirksomhet eller ønsker å starte matservering, skal på forhånd melde fra om det til det lokale Mattilsynet.
 
For at serveringsbevilling skal kunne gis må daglig leder avlegge etablererprøve i henhold til serveringsloven
Søknad om serveringsbevilling fremmes  på eget skjema. 
 
Dersom du har flere spørsmål etter du har sett videoene, kan du ta kontakt med Mattilsynet i Namsos eller i Fosen. 
 

Skjenkebevilling

For å få skjenkebevilling er det en betingelse at det foreligger serveringsbevilling, jf. orienteringen foran.
 
Søknad om skjenkebevilling fremmes på eget skjema
 
For at skjenkebevilling skal kunne gis må styrer og stedfortreder avlegge godkjent kunnskapsprøve i henhold til alkoholloven
 

Salgsbevilling

Hvis du planlegger å selge for eksempel øl i boks eller flasker, så må du søke om en salgsbevilling. Det skal være en styrer og en stedfortreder for styrer, og begge må ha avlagt prøve i henhold til alkohollovgivningen i likhet med det som kreves for å kunne skjenke alkohol.