Servering

For drift av serveringssted i næringsøyemed må det søkes om serveringsbevilling i hht. serveringsloven. Dersom det skal det skjenkes eller selges alkohol må det også søkes om bevilling for dette. Det er i begge tilfellene kommunen som skal ha søknaden. Skal du selge alkohol i boks eller flaske fra butikk eller annet utsalgssted, så må det søkes om salgsbevilling. 

 

Skjenkebevilling for enkeltanledning

Bevillingen gjelder for åpne arrangementer som festival, offentlig arrangement, forestilling mm.
Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom. 

Søknadsfrist er 2 uker før arrangementet. 

Før du søker må du har lest og forstått retningslinjene for skjenking av alkoholholdig drikk:

  • Bevillingshaver må ha fylt 20 år
  • Bevillingshaver er ansvarlig for at det ikke blir skjenket eller utlevert alkohol til personer under 18 år  
  • Alkoholholdig drikk må ikke skjenkes til en åpenbart beruset person eller på en slik måte at en gjest må antas å bli åpenbart beruset
  • Det må påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet. 
  • Bevillingshaver plikter å ha kontroll med all bruk av alkoholi det arrangementet bevillingen gjelder for. 

 

Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer som private jubileum, bryllup, mindre jobbfester, der man på forhånd vet hvem som kommer. Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre. Man trenger ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangementet.
 

Skal man selge alkoholen, må man alltid søke om bevilling. Hvis man bestiller mat og drikke via utleier eller utleiers påkrevde cateringselskap, må man også søke ambulerende bevilling.

Dersom det søkes om ambulerende skjenkebevilling kan du søke via vårt elektroniske søknadsskjema
Søkere må ha fylt 20 år og ha satt seg inn i retningslinjene før det søkes. 
 
Søknadsfrist er 2 uker før arrangementet.
 

Serveringsbevilling

For at serveringsbevilling skal kunne gis må daglig leder avlegge etablererprøve i henhold til serveringsloven.
 
For servering er det også meldeplikt til Mattilsynet, og lokalene må tilfredsstille kravene i hht. næringsmiddellovgivningen. Ta kontakt med Mattilsynets avdeling i Namsos eller Kolvereid om disse forholdene.
 
Informasjon om meldeplikt, og skjema finnes på Mattilsynets nettsider.
 
Søknad om serveringsbevilling fremmes  på eget skjema. 
 

Skjenkebevilling

For å få skjenkebevilling er det en betingelse at det foreligger serveringsbevilling, jf. orienteringen foran.
 
Søknad om skjenkebevilling fremmes på eget skjema
 
For at skjenkebevilling skal kunne gis må styrer og stedfortreder avlegge godkjent kunnskapsprøve i henhold til alkoholloven
 

Salgsbevilling

Hvis du planlegger å selge for eksempel øl i boks eller flasker, så må du søke om en salgsbevilling. Det skal være en styrer og en stedfortreder for styrer, og begge må ha avlagt prøve i henhold til alkohollovgivningen i likhet med det som kreves for å kunne skjenke alkohol.  
Sist endret 20.05.2019 14.29