Servering

For drift av serveringssted i næringsøyemed må det søkes om serveringsbevilling i hht. serveringsloven. Dersom det skal det skjenkes eller selges alkohol må det også søkes om bevilling for dette. Det er i begge tilfellene kommunen som skal ha søknaden. Skal du selge alkohol i boks eller flaske fra butikk eller annet utsalgssted, så må det søkes om salgsbevilling. 

Ambulerende skjenkebevilling

Dersom det søkes om skjenkebevilling til en enkeltanleding eller en ambulerende skjenkebevilling kan du søke via vårt elektroniske søknadsskjema
Søkere må ha fylt 20 år og ha satt seg inn i retningslinjene før det søkes. 
 

Serveringsbevilling

For at serveringsbevilling skal kunne gis må daglig leder avlegge etablererprøve i henhold til serveringsloven.
 
For servering er det også meldeplikt til Mattilsynet, og lokalene må tilfredsstille kravene i hht. næringsmiddellovgivningen. Ta kontakt med Mattilsynets avdeling i Namsos eller Kolvereid om disse forholdene.
 
Informasjon om meldeplikt, og skjema finnes på Mattilsynets nettsider.
 
Søknad om serveringsbevilling fremmes  på eget skjema. 
 

Skjenkebevilling

For å få skjenkebevilling er det en betingelse at det foreligger serveringsbevilling, jf. orienteringen foran.
 
Søknad om skjenkebevilling fremmes på eget skjema
 
For at skjenkebevilling skal kunne gis må styrer og stedfortreder avlegge godkjent kunnskapsprøve i henhold til alkoholloven
 

Salgsbevilling

Hvis du planlegger å selge for eksempel øl i boks eller flasker, så må du søke om en salgsbevilling. Det skal være en styrer og en stedfortreder for styrer, og begge må ha avlagt prøve i henhold til alkohollovgivningen i likhet med det som kreves for å kunne skjenke alkohol.  
Sist endret 09.01.2019 11:56