Næring i Namsskogan

Namsskogan kommune ønsker å strekke seg langt for å tilby næringslivet gode rammevilkår for utvikling. Ny-etablerere får ekstra god oppfølging og støtte i en første etableringsfase. Vi ønsker at det tas kontakt så snart det er gode ideer og prosjekt.

Kontakt: Næringssjef Per Arne Rustad, 7890 Namsskogan tlf. 74 33 32 92 eller mob. 918 42 673

Namsskogan kommune har ulike fond hvor det kan søkes etter midler/tilskudd.

Se vedtekter for følgende fond:
* Regionalt utviklingsfond og næringsutviklingsfondet for Namsskogan kommune (PDF, 163 kB)
* Statsstøtteregelverket (PDF, 105 kB)
* Namsskogan kommunes kraftfond (PDF, 890 kB)

 

Aktuelle lenker:

Innovasjon Norge
Regionalforvaltning