Ledige stillinger

Namsskogan kommune ligger i Indre Namdal, Trøndelag fylke. Med sine 1417 km2 er kommunen rik på muligheter for natur- og friluftsliv (bla. Børgefjell Nasjonalpark), jakt og fiske. Vi har et rikholdig organisasjons- og kulturliv i kommunen. Namsskogan kommune har ca. 120 ansatte som yter god service og tjenesteyting overfor kommunens innbyggere.
Kommunen har to skoler og tre barnehager med god standard og med fine uteområder for friluftsliv, ballspill og skiaktiviteter. Kommunen har to svømmehaller og en stor flerbrukshall.

Våre verdisyn er åpenhet, respekt, likeverd og humor.

Nå har vi ledige stillinger innen administrasjon, helse og voksenopplæringen:

Administrasjon

Helse

Voksenopplæring

Søk på stillinger

 

Felles for stillingene:
Namsskogan kommune kan by på godt arbeidsmiljø med gode kolleger. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ansettelsesprosess:
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer, avtaleverk og lokale avtaler. Lønn etter avtale i forhold til utdanning, praksis og lokale forhandlinger.
Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon).

Offentlighet:
Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad:
Vennligst benytt elektronisk søknadsskjema
Interne søkere oppgir dette i søknadsskjemaet. Fint om du oppgir hvilken dato du ev. kan begynne å jobbe.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretær/arkivleder ved serviceavdelingen - 100% stilling 

Ved serviceavdelingen i Namsskogan kommune søker vi etter en stabil, effektiv og dyktig sekretær med gode digitale ferdigheter.

Ca. 20-30 % av stillingen er forbeholdt arkiv. Som arkivleder har du ansvar for arkivplanen.
Dersom du ikke har erfaring med arkiv fra før, er det ønskelig at du tar utdanning for å tilegne deg nok kunnskap til å ivareta denne rollen på en tilfredsstillende måte.

Det forventes at du er selvstendig og kan ta utfordringer på strak arm. Du bør være faglig nysgjerrig og ta ansvar for egen utvikling.

Arbeidsoppgaver:
Skranketjeneste/sentralbord, div. bibliotekoppgaver, postbehandling, arkivering, service/salg, fakturabehandling, bruk av elektroniske fagsystem, arkivplan, mm.

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning og/eller erfaring. 
Evne til å raskt sette seg inn i aktuelle fagprogram.
Erfaring med bruk av arkivprogram og kjennskap til forvaltningsloven er en fordel.
Stor arbeidskapasitet, gjennomføringskraft og samarbeidsevner.
Godt humør, evne til å motivere og skape trivsel i kollegiet.
 

Personlig egnethet vektlegges.

Opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte fagleder Janne Sørum. Tlf. 907 55 024, e-post: janne.sorum@namsskogan.kommune.no

Søknadsfrist: 01.03.19, tiltredelse: Snarest.

Søk på stilling som sekretær

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sykepleiere/vernepleiere

Nå søker vi etter sykepleiere og vernepleiere for faste stillinger i kommunens helse- og omsorgssektor.  
Kommunen ønsker at det skal være trivelig og motiverende å jobbe i helse- og omsorgssektoren, og i kommunen generelt.
Kommunen har på bakgrunn av dette flere gode tilbud for dem som blir ansatt som sykepleier eller vernepleiere. 
 
Turnus med arbeid hver fjerde helg: 
For disse stillingene gjelder det en turnus med helgearbeid hver fjerde helg.
 
Ekstra lønn/motivasjonslønn: 
Hvor mye det skal gis i ekstralønn/motivasjonslønn avtales med den enkelte søkeren før ansettelse. 
 
Bolig/leilighet: 
Søkere som ikke bor i Namsskogan kommune får kommunal bistand med å finne bolig/leilighet til å leie eller kjøpe. For søkere som ønsker det kan en billig leie- og overnattingsløsning inngå som en del av arbeidsavtale.
 
Hovedarbeidsoppgaver. Sykepleiere og vernepleiere skal: 
Yte helhetlig omsorg, pleie og hjelp til brukere på en forsvarlig og faglig måte. 
Kartlegge og følge opp individuelle behov for hver enkeltbruker. 
Skape en aktiv og meningsfull tilværelse for brukere og medansatte.
Legge til rette for å opprettholde og utvikle brukeres funksjonsevne og mestring gjennom veiledning, aktivisering og bistand. 
 
Kvalifikasjoner. Du må: 
Ha en godkjent autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. 
Beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig. 
Ha generelle datakunnskaper. 
Levere en politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder ved ansettelse.
 
Personlig egnethet blir vektlagt. 
 
Personlige egenskaper. Vi søker deg som: 
Har gode samarbeidsevner, men som kan også jobbe selvstendig.
Er strukturert og løsningsorientert. 
Er opptatt av at brukerne skal ha gode, trygge og meningsfylte dager. 
Er tydelig og trygg i rollen som fagperson. 
Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø. 
 
Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må forevises før tiltredelse.
 
Opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte Macumbe Eninga. Tlf. 481 75 974 , e-post: macumbe.eninga@namsskogan.kommune.no
 

Søknadsfrist: 31.05.19. Søknader leses og innkalles til intervju fortløpende. 

Søk på stilling som sykepleier/vernepleier

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent i 45 % stilling. Stillingen er 1 års vikariat.

Om brukeren:
Brukeren er en blid og omgjengelig kvinne i 30- årene som er avhengig av rullestol og må ha hjelp til forflytning.
Brukeren har mange interesser. Kulturbegivenheter, musikk og håndarbeid blant annet.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidet innebærer å hjelpe til med daglige gjøremål som tjenestemottakeren selv ville ha gjort om hun hadde kunnet.
Personer på brukerens alder oppfordres til å søke.

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning og erfaring vil bli vektlagt.
Den vi søker etter må kunne vise omsorg, være hjelper og venn, og må kunne legge opp til aktiviteter og opplevelser for brukeren.
Det kreves førerkort for personbil.
Den som ansettes må kunne omgås dyr.
Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må forevises før tiltredelse.
 
Vi søker deg som:
Er pliktoppfyllende.
Ansvarsfull og ansvarsbevisst.
Pålitelig og fleksibel.
Har gode samarbeidsevner, men som kan også jobbe selvstendig.
Er strukturert og løsningsorientert.
Er opptatt av at brukeren skal ha gode, trygge og meningsfylte dager.
 

Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må forevises før tiltredelse.

Opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte Linda Uleberg. Tlf. 415 04 507 , e-post: linda.uleberg@namsskogan.kommune.no

Søknadsfrist: 15.03.19

Søk på stilling som BPA

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretær ved helse- og omsorgsavdelingen

Sekretær i 40 % stilling. Stillingen er midlertidig frem til 31.12.2019, men det er mulighet for forlengelse.

Hovedarbeidsoppgaver:  
Utføring av kontor- og administrasjonsoppgaver delegert av kommunalsjef og avdelingsledere i helse- og omsorgssektor.
Utvikling av krise- og beredskapsplaner for helse- og omsorgssektor.
Ansvar for helse- og omsorgssektorens koordinerende enhet.
Ansvar for helse- og omsorgssektorens lærlingordning.
 

Arbeidsoppgaver kan endres og variere med tid.

Kvalifikasjoner:
Du må ha relevant utdanning. Det er ikke et krav, men det er en fordel hvis man har helsefaglig utdanningsbakgrunn.
Du må beherske godt norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. Søkere med innvandrerbakgrunn må ha norske kunnskaper tilsvarende nivå C1.
Du må ha gode generelle datakunnskaper.
Det er ikke et krav, men det er en fordel hvis man er kjent med følgende dataprogrammer: Visma, Compilo, ESA, Capitech og Profil.
 

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi søker deg som:

  • Har gode samarbeidsevner, men som kan også jobbe selvstendig.
  • Er strukturert og løsningsorientert.
  • Er opptatt av at brukerne skal ha gode, trygge og meningsfylte dager.
  • Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må forevises før tiltredelse.

Opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte Macumbe Eninga. Tlf. 481 75 974 , e-post: macumbe.eninga@namsskogan.kommune.no

Søknadsfrist: 20.02.19

Søk på stilling

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ferievikarer ved pleie- og omsorgstjenesten

Liker du å jobbe med mennesker og ønsker spennende og varierte arbeidsoppgaver? Da kan du søke sommerjobb hos oss.

Pleie- og omsorgstjenesten i Namsskogan kommune trenger engasjerte og omsorgsfulle ferievikarer innen følgende områder:
Vaskeri
Kjøkken
Sykeheim
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Bo og miljøtjenesten
Brukerstyrt personlig assistanse
 
Vi har behov for følgende vikarer:
Kokk
Assistenter
Sykepleiere
Vernepleiere
Hjelpepleiere
Helsefagarbeidere
Omsorgsarbeidere
Vaskerimedarbeidere
 
Vi søker deg som:
Har gode samarbeidsevner, men som kan også jobbe selvstendig.
Er strukturert og løsningsorientert.
Er opptatt av at brukerne skal ha gode, trygge og meningsfylte dager.
Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 

Personlig egnethet blir vektlagt.

Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må forevises før tiltredelse.

Opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte Macumbe Eninga. Tlf. 415 19 152 , e-post: vigdis.lindsetmo@namsskogan.kommune.no

Søknadsfrist: 10.03.19

Søk på stilling som ferievikar

_______________________________________________________________________________________________________________________

Tilkallingsvikarer ved pleie- og omsorgstjenesten

Liker du å jobbe med mennesker og ønsker spennende og varierte arbeidsoppgaver? Da kan du være tilkallingsvikar hos oss.

Pleie- og omsorgstjenesten i Namsskogan kommune trenger engasjerte og omsorgsfulle tilkallingsvikarer innen følgende områder:
Vaskeri
Kjøkken
Sykeheim
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Bo og miljøtjenesten
Brukerstyrt personlig assistanse
 
Vi har behov for følgende tilkallingsvikarer:
Kokk
Assistenter
Sykepleiere
Vernepleiere
Hjelpepleiere
Helsefagarbeidere
Omsorgsarbeidere
Vaskerimedarbeidere
 
Vi søker deg som:
Har gode samarbeidsevner, men som kan også jobbe selvstendig.
Er strukturert og løsningsorientert.
Er opptatt av at brukerne skal ha gode, trygge og meningsfylte dager.
Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 

Personlig egnethet blir vektlagt.

Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må forevises før tiltredelse.

Opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte Vigdis Lindsetmo. Tlf. 415 19 152, e-post: vigdis.lindsetmo@namsskogan.kommune.no

Søknadsfrist: 28.02.19

Søk på stilling som tilkallingsvikar

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lærer/programrådgiver/karriereveileder

I Namsskogan kommune har vi ledig 100% stilling på Trones voksenopplæring.  

Stillingen er delt, med ca 75% undervisning og 25% programrådgivning/karriereveiledning.
 
Vi søker etter: 
En dyktig, tålmodig og engasjert medarbeider som kan være med på å videreutvikle tjenestetilbudet. 
Erfaring fra voksenopplæring og grunnskole for voksne er en fordel.
 
Formalitetskrav:
Lærerutdanning/pedagogisk utdanning.
 
Personlige ferdigheter: 
• Løsningsorientert, serviceinnstilt, selvstendig, pålitelig og fleksibel. 
• Gode evner til å kommunisere. 
• Evne til å motivere og skape trivsel. 
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til Kommunalsjef for oppvekst, Aslaug Pettersen. Tlf: 74 33 33 01 eller 917 88 383.  E-post: aslaug.pettersen@namsskogan.kommune.no
 
Søknadsfrist: 24.02.19
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Utlysning:
Utlysning:
Ledige stillinger:Stillingsstr:Varighet:Sted:Søknadsfrist:

_________________________________________________________________________

Sist endret 08.02.2019 15:46
Fant du det du lette etter?