Ledige stillinger

Namsskogan kommune ligger i Indre Namdal, Trøndelag fylke. Med sine 1417 km2 er kommunen rik på muligheter for natur- og friluftsliv (bla. Børgefjell Nasjonalpark), jakt og fiske. Vi har et rikholdig organisasjons- og kulturliv i kommunen. Namsskogan kommune har ca. 120 ansatte som yter god service og tjenesteyting overfor kommunens innbyggere.
Kommunen har to skoler og tre barnehager med god standard og med fine uteområder for friluftsliv, ballspill og skiaktiviteter. Kommunen har to svømmehaller og en stor flerbrukshall.

Våre verdisyn er åpenhet, respekt, likeverd og humor.

Nå har vi ledige stillinger innen oppvekst og helse- og omsorgssektoren:

 

Oppvekst:

Søk på stillinger


Felles for stillingene:

Namsskogan kommune kan by på godt arbeidsmiljø med gode kolleger. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ansettelsesprosess:

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer, avtaleverk og lokale avtaler. Lønn etter avtale i forhold til utdanning, praksis og lokale forhandlinger.

Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til eventuelt intervju eller fremlegges på forlangende.

Offentlighet:
Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad:
Vennligst benytt elektronisk søknadsskjema
Du må gjerne oppgi hvilken dato du kan begynne i jobb.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rektor 

Namsskogan kommune har ledig 100% fast stilling som rektor ved Namsskogan skole og Trones skole fra 01.09.2019.
 
Namsskogan skole har pr. mai 2019 87 elever fra 1.-10. klasse. Skolebygget, som ligger i kommunesenteret Namsskogan er forholdvis nytt, med idrettshall og svømmebasseng. Skolen har skolematordning.
Trones skole har pr. mai 13 elever fra 1.-7.klasse. Skolen ligger like ved Namsskogan familiepark og Trones svømmebasseng. 

SFO er samordnet med barnehagene som ligger vegg i vegg med skolene.
Utviklingsarbeid.
Barnehagene, grunnskolene og voksenopplæringa skal de 2 neste årene arbeide sammen i et felles utviklingsprosjekt "Helhetlig arbeid med språkutvikling og leseutvikling i Namsskogan kommune", med Skrivesenteret som veiledere/samarbeidspartner.
I tillegg er alle lærere på Namsskogan skole i gang med skolebasert kompetanseutvikling gjennom Vurdering for læring- mooc i samarbeid med høyskolen i Innlandet, og Trones skole med mooc -sosial kompetanse.
 
Vi søker en rektor som kan bidra med å utvikle framtidas grunnskole i Namsskogan kommune.
 
Hovedarbeidsoppgaver:
 • Arbeide etter de mål som er satt i kommunens og skolens virksomhetsplan
 • Forvalte grunnskolens totale ressurser på en måte som sikrer god undervisning og læring. 
 • Lede, motivere og videreutvikle det pedagogiske arbeidet slik at det bidrar til økt læringsutbytte for hver enkelt elev
 • Bygge relasjoner og skape et godt samspill mellom elever, foresatte og ansatte.
 
Dette forventes av deg:
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er fleksibel og nytenkende
 • Du kan arbeide strukturert, selvstendig og målrettet
 • Du har innsikt i personal- og økonomistyring
 • Du har relevant pedagogisk utdanning på høgskole/universitetsnivå.
 • Du har, eller er villig til å ta rektorskolen eller lignende utdanning innen ledelse
 • Du har nødvendige IT-kunnskaper
 • Du har ledererfaring
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til Kommunalsjef for oppvekst, Aslaug Pettersen som treffes på Tlf: 74333301 eller 91788383 (mobil), samt epost: aslaug.pettersen@namsskogan.kommune.no
 
Tilsetting skjer ellers på de vilkår som framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Lønn etter avtale. God pensjonsordning med 2 % pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid. Den som tilsettes må legge fram politiattest av ny dato.
 
Søknadsfrist: 23.06.2019
 
Tiltredelse: 01.09.2019 eller etter avtale
 
Attester og vitnemål sendes ikke sammen med søknaden men fremlegges på forlangende.
 
Godkjent politiattest må fremvises før tiltredelse.
 
Det gjøres oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om anonymitet - jf. offentlighetsloven § 25.
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sist endret 12.06.2019 12.38
Fant du det du lette etter?