RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Kirke

Kirke

Informasjon fra Den norske kirke i Namsskogan

Kirka er behjelpelig med dåp, konfirmasjon, kirkelig vielse og gravferd. Kirkeverge er behjelpelig ved spørsmål om graver på kirkegårdene.

Kirkekontoret og kirkeverge:

For kontakt:
Fungerende kirkeverge Anne Elisabeth Brekkvassmo
E-post: kirkeverge@namsskogan.kirken.no / Mob: 406 42 758
Postadresse: Lupinveien 8, 7896 Brekkvasselv

Fungerende sokneprest Martin Ottosson
E-post: lierneprest@gmail.com

Kantor Joar Myrvang / Mob: 481 29 680

Namsskogan Blomsterfond (kontakter):
Eva Grøndal Bakken (leder) mob: 970 88 942
Inger Marie B. Myrvold mob: 456 05 922
Inger Brekkvassmo mob: 452 75 381
Kontonummer: 4472.30.09860

Namsskogan Menighetsråd 2019-2023
Odd Bakken (leder)
Trond Smalås (nestleder)
Anne Merethe Pedersen
Mona K. Trones
Heidi Brekkvassmo
Inger Lise Aune (varamedlem)

I Namsskogan kommune er det tre kirker/kapell.
Trones kirke, fra 1832

Bjørhusdal kapell, fra 1970

Skorovatn kapell, fra 1965

Til toppen