Namsskogan Ungdomsråd

Her kan du finne aktuelle saker for deg som er ungdom i Namsskogan kommune. 

NAMSSKOGAN UNGDOSMRÅD

Namsskogan ungdomsråd består for skoleåret 2016/2017 av følgende medlemmer:
* Sofie B. Rogstad (leder)
* Frida Sellin
* Julian Trones
* Marte Myrvold
* Alvin Øyum
 
Namsskogan kommune Odd Bakken (sekretær og saksbehandler)

 

Vedtekter for Namsskogan ungdomsråd (PDF, 39 kB)

Aktuelle lenker for ungdommer:
Ung i Nord-Trøndelag; http://ungint.no/
Studere i utlandet; http://studereiutlandet.com/