Den norske kirke i Namsskogan

Kirka er behjelpelig med dåp, konfirmasjon, kirkelig vielse og gravferd. Kirkeverge er behjelpelig ved spørsmål om graver på kirkegårdene.

Kirkekontoret
Velkommen innom på kirkekontoret på Trones i samme bygg som Namsskogan Familiepark AS.
Namsskogan kirkekontor
 

Tlf/Mob

 

E-post

 

Fungerende Sogneprest
Martin Ottosson

   
Kirkeverge
Karin Søraunet

918 04 095

kirkeverge@namsskogan.kirken.no
kirkekontor@namsskogan.kirken.no

Kantor
Joar Myrvang
481 29 680  
     

 

Namsskogan Menighetsråd 2015-2019
Odd Bakken (leder)
Ragnhild Smalås (nestleder)
Heidi Brekkvassmo
Karen Sklett
Anne E. Brekkvassmo
Mona K. Trones
Jon-Bjarne Johansen (varamedlem)

I Namsskogan kommune er det tre kirker/kapell.

Trones kirke, fra 1832

Bjørhusdal kapell, fra 1970

Skorovatn kapell, fra 1965