Informasjon fra Den norske kirke i Namsskogan

Kirka er behjelpelig med dåp, konfirmasjon, kirkelig vielse og gravferd. Kirkeverge er behjelpelig ved spørsmål om graver på kirkegårdene.

Kirkekontoret og kirkeverge:
Namsskogan og Røyrvik menigheter har lyst ut stillingen som kirkeverge i 50% med søknadsfrist som var den 30.06.19. Inntil man har ansatt ny kirkeverge så er Anne E. Brekkvassmo innstilt som fungerende kirkeverge.

Stillingens arbeidssted inntil videre vil være i kontorlokalene på Namsskogan Frivilligsentral, Brekkvasselv.

For kontakt:
Fungerende kirkeverge Anne Elisabeth Brekkvassmo
E-post: post@namsskogan.frivilligsentral.no / Mob: 90 75 69 21

Namsskogan kirkekontor
 

Mob

 

E-post

 

Fungerende Sogneprest
Martin Ottosson

   
Fungerende kirkeverge
Anne E. Brekkvassmo

907 56 921

anneeb@ntebb.no

post@namsskogan.frivilligsentral.no

Kantor
Joar Myrvang
481 29 680  
     

 

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste i Namsskogan sokn, kirkevalget 2019

Namsskogan menighets valgstyre godkjenner nominasjonskomiteens listeforslag for kirkevalget i Namsskogan sokn 2019:

 1. Odd Bakken
 2. Anne E. Brekkvassmo
 3. Trond Smalås
 4. Anne Merethe Pedersen
 5. Torgrim Dahl
 6. Heidi Aasnes
 7. Mona K. Trones
 8. Margrethe Bergvik
 9. Knut Lieng
 10. Gunn O. Sætran
 11. Heidi Brekkvassmo
 12. Inger L. Aune
 13. Karin Grytten
 • Valgdagen er 09. September.
 • Forhåndsstemmegiving kan skje mellom 10.august – 6.september på Namsskogan Frivilligsentral, Brekkvasselv.
 • Manntallsliste må anskaffes.

Namsskogan Menighetsråd 2015-2019
Odd Bakken (leder)
Ragnhild Smalås (nestleder)
Heidi Brekkvassmo
Karen Sklett
Anne E. Brekkvassmo
Mona K. Trones
Jon-Bjarne Johansen (varamedlem)

I Namsskogan kommune er det tre kirker/kapell.

Trones kirke, fra 1832

Bjørhusdal kapell, fra 1970

Skorovatn kapell, fra 1965

 

Publisert av Odd Bakken. Sist endret 04.07.2019