Testregime i Namsskogan kommune

TESTREGIME I NAMSSKOGAN KOMMUNE

Alle som selv mistenker at de er smittet av koronavirus, bør teste seg.

1. Uvaksinerte nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kan teste seg ut av karantene under forutsetning at de ikke utsettes for videre eksponering av smitte. Det vil si at de ikke oppholder seg sammen med den smittede etter at eksponering har skjedd.

Slik foregår testingen:
• Daglig selvtesting fra fremre nese med hurtigtester i 7 dager. (Avsluttes ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste eksponering)
• Legekontoret utleverer selvtester og innbygger får nødvendig opplæring i å bruke disse.
• Ved positiv hurtigtest kontakt legekontoret. Positiv hurtigtest skal bekreftes med en PCR test utført på legekontoret. Personen settes i isolasjon, oppfølging gjennomføres av smittesporingsteamet

Ved utvikling av symptomer under testregimet er man et «sannsynlig tilfelle» og må være i isolasjon frem til negativ test på PCR foreligger

2. Nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære har ikke plikt til å teste seg, men oppfordres til testing.

• I påvente av prøvesvar anbefales å begrense sosial omgang
• Egenobservasjon av symptomer i 10 dager etter eksponering
• Lav terskel for testing ved symptomer

Slik foregår testingen: PCR test gjennomføres etter avtale på legekontoret. Alternativt to selvtester hjemme med et døgns mellomrom. Selvtester utleveres fra legekontoret

3. Testing ved utbrudd blant barn og unge som ikke er vaksinert

• I Namsskogan kommune kan det ved behov gjennomføres målrettet jevnlig testing ved smitte blant uvaksinerte barn og unge. Testingen gjennomføres ved dag 1-3-5

Slik foregår testingen:
• Testingen gjennomføres ved selvtesting i hjemmet
• Testene utleveres fra legekontor
• Ved positiv test gjennomføres PCR test ved Namsskogan legekontor

Barn som deltar i et testløp anbefales å begrense aktivitet på kveldstid under testperioden

Til toppen