RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Her finner du mer informasjon om vaksinering, samt råd og informasjon om korona.

Har du symptomer og trenger hurtigtest for korona hentes dette fra ambulanseinngangen. (NB! Denne inngangen er til høyre for legekontorer. Skiltet) 
Vi presiseres at det er kun de med symptomer og de som har vært nærkontakter som skal hente ut hutigtester. 

Ring legekontoret for bestilling på tlf. 74 33 33 20 

Testing i Namsskogan kommune

Testing i Namsskogan kommune

Alle som selv mistenker at de er smittet av koronavirus, bør teste seg.

Fra midnatt natt til 15. desember 2021 ble det felles regler for karantene uavhengig av virusvariant.

Prioriteringer for bruk av hurtig- og selvtester i kommunene:

 • Nærkontakter av personer med kritiske samfunnsfunksjoner i omikron-utbrudd
 • Ved symptomer:
  • Prioritere ansatte med vage symptomer i helse- og omsorgstjenesten, andre personer med kritiske samfunnsfunksjoner og barn
 • Ved kjent smitteeksponering for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:
  • Prioritere barn
  • Prioritere ansatte i helse- og omsorgstjenesten
  • Prioritere nærkontakter ved omikronutbrudd
 • Ved kjent smitteeksponering for øvrige nærkontakter:
  • Prioritere barn og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, eventuelt kritiske samfunnsfunksjoner som er øvrige nærkontakter til ikke-omikronutbrudd.
 • Jevnlig testing av barn, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
 • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og i områder med vedvarende høyt smittetrykk.

Karanteneregler

Da omikronvarianten ble oppdaget i Norge, ble det innført egne strengere regler om isolasjon og karantene for nærkontakter av bekreftede eller mistenkte omikrontilfeller for å bremse smittespredningen.

– Det er svært krevende å håndtere parallelle regler i smittesporingen, og med stadig økende forekomst av omikronvarianten blir dette også mindre hensiktsmessig. Vi innfører derfor nå felles isolasjons- og karanteneregler uavhengig av virusvariant, etter anbefaling fra fagmyndighetene. Dette innebærer blant annet karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn. Det er unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i arbeidstiden, med blant annet krav om negativ test samme dag som arbeidet skal gjennomføres, sier Kjerkol.

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, men ikke har symptomer skal isolere seg i 6 døgn beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat for SARS-CoV-2 ble avlagt. Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og har symptomer skal isolere seg i minimum 6 døgn fra symptomene startet. Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.

Unntak fra smittekarantene

Smittekarantene gjelder ikke for følgende personer :

 • De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato
 • De som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten
 • De som er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.

Dette innebærer at det gis unntak for barn for karantene ved nærkontakter med en smittet som de ikke bor sammen med eller er tilsvarende nær. De anbefales likevel å teste seg. Det betyr at barn under 18 år bare skal i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet. De kan teste seg ut med PCR på dag 7, slik som voksne.

Les forskriften på Lovdata.

Til toppen