Koronasertifikat

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Regjeringen:  
Endringer i nasjonal kontrollside for koronasertifikat fra 10. februar -22  Les mer
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-nasjonal-kontrollside-for-koronasertifikat/id2900388/

Finn ditt koronasertifikat
Du finner informasjon om og kan se ditt eget koronasertifikat ved å logge inn på helsenorge.no https://www.helsenorge.no/koronasertifikat
 

Til toppen