NAV Namsskogan

Klikk for stort bilde

 

NAV - Sentralt: tlf. 5555 3333


Kontakter i Namsskogan:

Tor Bjørhusdal (leder)
Nav Namsskogan
7890 NAMSSKOGAN

Julie Ulstad
Nav Namsskogan
7890 NAMSSKOGAN

BOSTØTTE
 

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?
<legg inn kontornavn, besøksadresse, postadresse, telefonnummer>

 

 

 

Sjekk om du kan få bostøtte

Husbanken
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/ )

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/ )

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/ )

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/). Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

____________________________________________________________________

 

NAV –kontorets tjenestespekter (også kalt minimumsløsningen) på kommunal side  iflg. Lov om sosiale tjenester i NAV er:

  • Opplysning,råd og veiledning
  • Økonomisk stønad
  • Midlertidig botilbud
  • Individuell plan
  • Kvalifiseringsprogrammet.
  • I tillegg utfører NAV Namsskogan saksbehandling på Husbankens låne- og støtteordninger (bostøtte/startlån).
     

NAV Sentralt

 

Publisert av Odd Bakken. Sist endret 23.01.2018