Fysioterapi

Praksisen vil normalt ha åpent mandag til torsdag.
Fysioterapeut holder til i ny avdeling i underetasjen på Namsskogan omsorgssenter.

Praksisen består av 20% kommunal stilling og 50% privat praksis med driftsavtale med kommunen.
Praksisen er allmenn og åpen for alle som har behov for fysioterapi.

For å få refundert hele, eller deler av egenandelen ifm behandling i privat praksis må pasientene ha henvisning fra lege.

Sist endret 01.11.2018 08:55