Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten er del av kommunens helsetjeneste innenfor det helsefremmende og forebyggende arbeidet. I Namsskogan Kommune er tjenesten en del av Namsskogan Familiesenter. 

Enhetsleder / Psykiatrisk sykepleier Jørn R. Greiner

Målgruppe:
Innbyggere i Namsskogan kommune med utfordringer knyttet til psykiske vansker eller rusmisbruk. Vi utgjør et lavterskel tilbud med stor grad av tilgjengelighet.

Tilbud ved rus og psykiatritjenesten

  • Forebygge og redusere psykiske lidelser hos kommunens innbyggere
  • Bidra til å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv
  • Koordinere et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud for mennesker med psykiske lidelser.
  • Gi hjelp og bistand med fokus på egne ressurser og på brukermedvirkning.
  • Samtaler til enkeltpersoner/par og familier som er i vanskelige livsfaser
  • Støttesamtaler til enkeltpersoner og familier før, under og etter innleggelse ved psykiatrisk eller rus institusjon.
  • Vi kan være supplement til samtaler ved BUP (Barn og ungdomspsykiatri) eller VOP (Voksenpsykiatri)
  • Etter behov og med samtykke samarbeider vi med andre aktuelle instanser: skole, barnevern, samisk nasjonalt senter (SANKS), spesialisthelsetjenesten, lege, NAV etc.

 

 

Aktuelle lenker:

 

Hvor lite? Politikampanje:
Hvor lite skal du finne deg i?

 

 

Din vei ut

Sist endret 07.02.2018 12:01
Fant du det du lette etter?