Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten er del av kommunens helsetjeneste innenfor det helsefremmende og forebyggende arbeidet. I Namsskogan Kommune er tjenesten en del av Namsskogan Familiesenter. 

INFORMASJON OM MIDLERTIDIG TILBUDSMANGEL INNEN VOKSENPSYKIATRI

Namsskogan kommunen har fortiden tilbudsmangel innen voksenpsykiatri. Det er forventet at dette tilbudet vil fungere som normalt fra 26.11.2018. Hvis du har et hastspørsmål eller et hastproblem og ikke vet hva du skal gjøre, kan du ringe til Renate Greiner eller Käthe-Alice Wiik på mobilnummeret 468 89 477 / 414 65 019 for å få råd, veiledning og vurdering av om du bør ha samtale før 26.11.2018.

Henvendelser om akutte og alvorlige kriser og rusproblemer må rettes til legevakten (alle dager, hele døgnet) på telefon 116 117. Ved behov for utredning eller henvisning til spesialisthelsetjenesten (DPS) eller psykolog må du ta kontakt med din fastlege.

Nettsteder og hjelpetelefoner:

Det finnes mange hjelpetelefoner og nettsider hvor man kan få råd, veiledning og noen å snakke med. Både nettsidene og hjelpetelefonene er som regel bemannet av frivillige som har fått opplæring, ulike fagpersoner, brukere og pårørende med erfaringer. Fullstendig oversikt over nettsider og hjelpetelefoner finner på lenken under.

Oversikt over nettsteder og hjelpetelefoner: https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder

Kirkens SOS’ hjelpetelefon er en av mange hjelpetelefoner. 22 40 00 40 er Kirken SOS’ hjelpetelefon (hele døgnet). Man kan chatte anonymt med Kirkens SOS på www.soschat.no hver dag fra 18.30 til 22.30 (fredag frem til 01.30). Man kan også skrive en SOS-melding via www.kirkens-sos.no. Oftest får man svar innen 24 timer.

______________________________________________________________________________________

Målgruppe:
Innbyggere i Namsskogan kommune med utfordringer knyttet til psykiske vansker eller rusmisbruk. Vi utgjør et lavterskel tilbud med stor grad av tilgjengelighet.

Tilbud ved rus og psykiatritjenesten

  • Forebygge og redusere psykiske lidelser hos kommunens innbyggere
  • Bidra til å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv
  • Koordinere et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud for mennesker med psykiske lidelser.
  • Gi hjelp og bistand med fokus på egne ressurser og på brukermedvirkning.
  • Samtaler til enkeltpersoner/par og familier som er i vanskelige livsfaser
  • Støttesamtaler til enkeltpersoner og familier før, under og etter innleggelse ved psykiatrisk eller rus institusjon.
  • Vi kan være supplement til samtaler ved BUP (Barn og ungdomspsykiatri) eller VOP (Voksenpsykiatri)
  • Etter behov og med samtykke samarbeider vi med andre aktuelle instanser: skole, barnevern, samisk nasjonalt senter (SANKS), spesialisthelsetjenesten, lege, NAV etc.

 

 

Aktuelle lenker:

 

Hvor lite? Politikampanje:
Hvor lite skal du finne deg i?

 

 

Din vei ut

Sist endret 16.05.2019 13.28
Fant du det du lette etter?