Helsestasjon og Skolehelsetjeneste

Helsestasjon og Skolehelsetjenesten er del av kommunens helsetjenester innenfor det helsefremmende og forebyggende arbeidet. I Namsskogan Kommune er tjenestene en del av Namsskogan Familiesenter. 

Helsestasjon 0-5 år

Vi tilbyr oppfølging av barn og unge, og deres familier er tråd med nasjonale retningslinjer. Dette innebærer konsultasjoner fra nyfødt frem til skolestart. Det tilbys faste kontroller med vaksiner, og oppfølging av vekt og lengde.

Skolehelsetjeneste 1. – 10.klasse

Vi følger nasjonale anbefalinger for oppfølging i skolehelsetjenesten med konsultasjoner og vaksiner. Skolehelsetjenesten har fast tilstedeværelse på skolene. Samarbeider tett med andre instanser.

Helsestasjon for ungdom

Vi tilbyr helsesamtaler til elever ved førsteåret på videregående.
Ut over dette er alle ungdommer velkommen til å ta kontakt.

Reisevaksiner

Helsestasjonen har oversikt over vaksiner du bør ta ved reiser utenlands.
Du bør ta kontakt i god tid for informasjon og for å få satt vaksine.

 

Laila Bygseth
Helsesykepleier

Tlf.: 74 33 33 55 / 970 63 520
E-post:
laila.bygseth@namsskogan.kommune.no

 

Renate Greiner
Psykisk helse barn og unge

Tlf.: 74 33 33 11 / 468 89 477
E-post:
renate.greiner@namsskogan.komune.no

Nettsteder og hjelpetelefoner:
Legevakt: 116 117
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Ungdomstelefonen - hjelpe og støttetelefon for spørsmål og forelskelse, kjønn, identitet 400 00 777
Kors på halsen - Røde kors sin hjelpetelefon 800 33 321
Chat: alarm@116111.no
www.ung.no
www.sexogsamfunn.no