Helsesøster, Helsestasjon og Skolehelsetjenesten

Helsesøstertjenesten, Helsestasjon og Skolehelsetjenesten er del av kommunens helsetjenester innenfor det helsefremmende og forebyggende arbeidet. I Namsskogan Kommune er tjenestene en del av Namsskogan Familiesenter. 

Helsesøster er:
Laila Bygseth
tlf: 74333355 eller mob: 97063520

Helsesøster


Målgruppe
De som fast eller midlertidig oppholder seg i Namsskogan Kommune.

Oppgavene til Helsesøstertjenesten er blant annet:

 • Svangerskapsomsorg- jordmortjenesten
 • Helsestasjon
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Forebygging av epidemiske og smittsomme sykdommer, ved bl.a. vaksinering
 • Miljørettet helsevern

Forebyggende arbeid, ikke behandling:
Helsesøstertjenesten driver forebyggende arbeid, ikke behandling. Det skal være et lavterskeltilbud. Alle opplysninger blir naturligvis behandlet konfidensielt.

Konsultasjon:
Time til faste kontroller og vaksinering må bestilles eller de gis på forhånd. Dersom du ikke kan benytte timen du har fått tildelt, eller barnet deres er blitt sykt, bes det om å få melding om dette på forhånd.

Helsestasjon og Skolehelsetjenesten


Målgruppe:
Innbyggerne i Namsskogan Kommune; blivende foreldre og barn og ungdom 0-20 år samt innbyggere med behov for reisevaksiner.

Tilbud ved helsestasjonen

 • Svangerskapskontroll ved jordmor ( se egen informasjon)
 • Foreldreforberedende kurs
 • Hjemmebesøk til spedbarn etter fødselen og andre hjemmebesøk ved behov
 • Barseltreff
 • Systematisk sped- og småbarnskontroller
 • Gjennomføring av anbefalt barnevaksinasjonsprogram
 • Opplysningsarbeid vedrørende barns helse og utvikling
 • Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysning individuelt og ev. i grupper
 • Tverrfaglig samarbeid og deltagelse på samarbeids-/ ansvarsgruppemøter

Tilbud ved Skolehelsetjenesten

 • ‘Åpen dør’-være tilgjengelig for elevene
 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning individuelt og i gruppe
 • Gjennomføring av anbefalt vaksinasjonsprogram
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
 • Tverrfaglig samarbeid og deltagelse på samarbeids-/ ansvarsgruppemøter   

Skolehelsetjenesten ved Namsskogan Skole og Trones Oppvekstsenter dekkes av helsesøster og vernepleier ved Namsskogan Familiesenter. (Oversikt over tilstedeværelse sendes den enkelte skole).

Skolehelsetjenesten følger opp elever fra kommunen som går på videregående skole.

Utover det er det bare å ta direkte kontakt med oss på Familiesenteret.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom gjennomføres slik at ungdommen tar kontakt ved behov, og avtaler gjøres fortløpende

Reisevaksiner
Helsestasjonen har oversikt over vaksiner du bør ta ved reiser utenlands.
Du bør ta kontakt i god tid for informasjon og for å få satt vaksine.

Det er timebestilling ved helsestasjonen, men det er også åpent for henvendelser utenom fast avtale.

 

Sist endret 20.05.2019 13.52
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Laila Bygseth
Helsesøster