RÅD OG INFORMASJON OM KORONAVIRUS - NAMSSKOGAN

Namsskogan kommune har i anledning korona-situasjonen opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Telefonen er bemannet mandag - fredag kl. 09:00-15:00. Telefon nr. 469 52 159. Vi har naturligvis taushetsplikt.

Les mer her

Bo- og Miljøtjenesten

Bo- og miljøtjenesten

Bo- og miljøtjenesten gir tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, som for eksempel utviklingshemming. Våre brukere er i ulike aldre og faser i livet og får individuelle tjenester tilpasset sitt funksjonsnivå og sine behov.

Hovedmålsetting for Bo- og miljøtjenesten i Namsskogan kommune:

  • Gi pleie og omsorg i eget hjem for de som har funksjonsnedsettelse med behov for kommunenes helse- og omsorgstjeneste ved å fokusere på forebygging, veiledning og habilitering.
  • Gi bistand og veiledning i dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen.
  • Bo- og miljøtjenesten bygger på et gjensidig tillitsforhold. Vi arbeider for å skape et godt samarbeid basert på tillit, respekt og trygghet.
Til toppen