Scooterløyper i Namsskogan

Snøscooter - Klikk for stort bilde

Namsskogan kommunestyre har i sak 85/16, dato 13.12.2016, vedtatt og fastsatt

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Namsskogan kommune,
Nord-Trøndelag

Forskrifta er kunngjort i Norsk Lovtidend.

 

ÅPNING

Følgende traseer:

BREKKVASSELV-STEINFJELLET
STEINFJELLET - KJERRÅTJØNNIN
STEINFJELLET - NAMSSKOGAN
NAMSSKOGAN-TELTTJØNNVEIEN
TRONES - TUNNSJØFLYAN
TRONES - BREKKA

Skogsbilvegen innover Sandådalen er brøytet og det oppfordres om å kjøre forsiktig langs strekningen.

Oversikt av skiltplan (PDF, 22 MB)

 

_________________________________________________________________________

Scooterkort

Man kan nå kjøpe scooterkort på nettstedet scooterkort.no

LØYPEKART

Kommunestyrets vedtatte løypenett K-sak 85/16 (PDF, 9 MB)

FORSKRIFT
Vedtatt forskrift kommunestyret 13.12.2016 (PDF, 361 kB)

 

NABOKOMMUNER:

Snøscooterløyper i Røyrvik

Snøscooterløyper i Grane

Nye snøscooterløyper i Grong?

 

TILBAKEMELDING

Namsskogan kommune ønsker tilbakemelding fra brukerne på løypenettets funksjon.

Dette kan gis å telefon 74 33 32 00, eller per e-post til postmottak@namsskogan.kommune.no

Scooterløype; Trones informasjon (Odd Bakken) - Klikk for stort bilde

 

Informasjonsskilt med reglement og kart for løypetrasè (Trones)

Scooterløype; Trones avlastingsskilt (Odd Bakken) - Klikk for stort bilde

 

 

Parkeringsskilt ved Trones grendehus. Se etter disse også ved de andre parkeringsstedene for scooter som er laget.

Sist endret 07.11.2017